Asbestattest aanvragen: Verplicht, Veilig, onbeperkt geldig & Essentieel voor Uw Woning

Een asbestattest is een officieel document dat wordt opgesteld door een erkende asbestdeskundige. In het asbestattest staat of er asbest in uw woning aanwezig is, om wat voor type asbest het gaat en in welke staat het verkeert.

Woont u in een woning die gebouwd is voor 1993? Dan is de kans groot dat er asbest in verwerkt zit. Asbest is een vezelachtig materiaal dat vroeger veel werd gebruikt in de bouw, maar dat sinds 1993 verboden is vanwege de gezondheidsrisico’s. In dit artikel leest u alles over het asbestattest, een belangrijk document dat u informeert over de aanwezigheid van asbest in uw woning.

asbestattest

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is een officieel document dat wordt opgesteld door een erkende asbestdeskundige. In het asbestattest staat of er asbest in uw woning aanwezig is en, zo ja, om wat voor type asbest het gaat en in welke staat het verkeert.

Wanneer heeft u een asbestattest nodig?

U heeft een asbestattest nodig in de volgende situaties:

 • U wilt uw woning verkopen of verhuren.
 • U wilt renovatiewerken uitvoeren waarbij asbesthoudende materialen mogelijk in contact kunnen komen.
 • U vermoedt dat er asbest in uw woning aanwezig is.
 • Hoe kunt u een asbestattest aanvragen?

U kunt een asbestattest aanvragen bij een erkende asbestdeskundige. De asbestdeskundige zal een inspectie uitvoeren in uw woning en op basis van deze inspectie het asbestattest opstellen.

Verplichting van het Asbestattest bij Verkoop

Een asbestattest is wettelijk verplicht bij de verkoop van een gebouw dat vóór 2001 is gebouwd. De verkoper moet een geldig asbestattest voorleggen aan de koper vóór de ondertekening van de verkoopakte. Dit attest mag niet ouder zijn dan 1 jaar op het moment van de ondertekening. De koper heeft 10 dagen de tijd om het asbestattest in te kijken en algemene vragen te stellen aan de verkoper. Na die 10 dagen kan de koper bezwaren indienen tegen het asbestattest.

Asbestattest Verkoop Woning

Tip: Laat tijdig een asbestattest opmaken vóór je je woning te koop aanbiedt. Zo vermijd je vertraging in de verkoopprocedure.

Sinds 2001 is het gebruik ervan verboden, en voor woningen die vóór 2001 zijn gebouwd, is een asbestattest verplicht. Maar waarom is dat nog steeds nodig bij de verkoop van een woning? We zetten de belangrijkste redenen op een rijtje.

Bescherming van de koper

Een asbestattest geeft de koper een duidelijk overzicht van de aanwezigheid van asbest in de woning. Zo weet hij waar hij aan toe is en kan hij geïnformeerde beslissingen nemen over de aankoop. Zonder asbestattest riskeert de koper onaangename verrassingen en hoge kosten voor de sanering van asbest.

Rechtszekerheid voor de verkoper

Ook de verkoper heeft voordeel aan een asbestattest. Het geeft hem rechtszekerheid: hij kan bewijzen dat hij de koper correct heeft geïnformeerd over de aanwezigheid van asbest. Zo vermijdt hij discussies en aansprakelijkheidsproblemen na de verkoop.

Publieke gezondheid

De verplichting van het asbestattest draagt bij aan de bescherming van de volksgezondheid. Door asbest in kaart te brengen en te saneren, verminderen we het risico op asbestose en andere ziekten.

Verplichting bij verkoop

Een asbestattest is wettelijk verplicht bij de verkoop van een woning die vóór 2001 is gebouwd. De verkoper moet een geldig asbestattest voorleggen aan de koper vóór de ondertekening van de verkoopakte. De koper heeft 10 dagen de tijd om het asbestattest in te kijken en algemene vragen te stellen aan de verkoper. Na die 10 dagen kan de koper bezwaren indienen tegen het asbestattest.

Asbestattest Vereist bij Schenking van Eigendom

Ook bij de schenking van een gebouw dat vóór 2001 is gebouwd, is een asbestattest verplicht. De schenker moet een geldig asbestattest voorleggen aan de begunstigde vóór de ondertekening van de schenkingsakte. De regels rond termijn en bezwaren zijn dezelfde als bij de verkoop.

Tip: Maak duidelijke afspraken met de begunstigde over de kosten van het asbestattest.

Inspectie van de Garage voor Asbestattest

Een asbestattest is niet altijd verplicht voor een garage. Dit hangt af van de bouwdatum van de garage:

 • Garage gebouwd vóór 2001: Asbestattest verplicht bij verkoop of schenking.
 • Garage gebouwd tussen 2001 en 2014: Asbestattest verplicht bij ingrijpende renovatie (meer dan 1000 m²).
 • Garage gebouwd na 2014: Geen asbestattest verplicht.

Tip: Laat voor alle zekerheid een asbestattest opmaken voor je garage, ongeacht de bouwdatum. Zo ben je wettelijk in orde en weet je zeker of er asbest aanwezig is.

Wat kost een asbestattest?

De kosten van een asbestattest variëren afhankelijk van de grootte van uw woning en de complexiteit van de inspectie. U kunt rekenen op een bedrag tussen € 500 en € 1.000.

asbestattest prijs belgië

Asbestattest aanvragen:

Asbestattest aanvragen

Stap 1: Kies een erkende asbestdeskundige

De eerste stap is het vinden van een erkende asbestdeskundige. Deze deskundige is gecertificeerd door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) en beschikt over de nodige kennis en ervaring om asbest te herkennen en te bemonsteren. Je kan een lijst van erkende asbestdeskundigen vinden op de website van OVAM.

Tip: Vergelijk offertes van verschillende asbestdeskundigen voor je een keuze maakt. Let op de prijs, maar ook op de ervaring en reputatie van de deskundige.

Stap 2: Plan een inspectie

Eenmaal je een asbestdeskundige hebt gekozen, kan je een inspectie plannen. Tijdens de inspectie zal de deskundige je woning visueel onderzoeken op zoek naar verdachte materialen. In sommige gevallen kan er ook bemonstering nodig zijn. De deskundige neemt dan kleine stalen van verdachte materialen om te laten analyseren op de aanwezigheid van asbest.

Tip: Geef de asbestdeskundige zo veel mogelijk informatie over je woning, inclusief de bouwdatum en eventuele renovaties. Zo kan hij de inspectie efficiënter uitvoeren.

Stap 3: Ontvang het asbestattest

Na de inspectie en analyse zal de asbestdeskundige je het asbestattest bezorgen. Het attest bevat een overzicht van de aanwezigheid van asbest in je woning, inclusief de locatie en het type asbest. Er zijn drie categorieën:

 • Categorie 1: Geen asbest aanwezig
 • Categorie 2: Vermoedelijk asbest aanwezig
 • Categorie 3: Asbest zeker aanwezig

Tip: Bewaar het asbestattest goed. Je hebt het nodig bij de verkoop, schenking of renovatie van je woning.

Wat staat er in een asbestattest?

In een asbestattest staat de volgende informatie:

 • De locatie van de asbesthoudende materialen.
 • Het type asbest.
 • De staat van de asbesthoudende materialen.
 • Aanbevelingen voor het beheer of de verwijdering van de asbesthoudende materialen.
 • Wat zijn de voordelen van een asbestattest?

Een asbestattest biedt u een aantal belangrijke voordelen:

 • U weet zeker of er asbest in uw woning aanwezig is.
 • U kunt uw woning met een gerust hart verkopen of verhuren.
 • U kunt gerichte maatregelen nemen om de gezondheidsrisico’s van asbest te beperken.
 • Waar kunt u meer informatie vinden over asbestattesten?

Soorten asbestattesten: Welke types zijn er en wat zijn de verschillen?

U kunt meer informatie over asbestattesten vinden op de volgende websites:

Waar vind je een gecertificeerde asbestdeskundige?

Het vinden van een gecertificeerde asbestdeskundige is een belangrijke stap bij het opmaken van je asbestattest. Door de tips in dit artikel te volgen, ben je zeker dat je een betrouwbare en ervaren deskundige kiest die je kwaliteitswerk aflevert.

Kies een erkende asbestdeskundige

Een asbestdeskundige is geen beschermd beroep. Iedereen kan zich asbestdeskundige noemen. Het is dus cruciaal om te kiezen voor een erkende asbestdeskundige. Erkende asbestdeskundigen zijn gecertificeerd door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) en beschikken over de nodige kennis en ervaring om asbest te herkennen en te bemonsteren.

Zoek op de website van OVAM

Een eerste stap is de website van OVAM raadplegen. Daar vind je een lijst met alle erkende asbestdeskundigen in Vlaanderen. Je kan de lijst filteren op basis van je woonplaats of postcode. Zo vind je snel asbestdeskundigen in jouw buurt.

Vraag offertes op

Eens je een aantal potentiële asbestdeskundigen hebt gevonden, is het raadzaam om offertes op te vragen. Zo kan je de prijzen en diensten vergelijken. Let daarbij niet alleen op de prijs, maar ook op de ervaring en reputatie van de asbestdeskundige.

Wanneer is het asbestattest onbeperkt geldig?

De Vlaamse regering heeft in 2023 beslist dat een asbestattest onbeperkt geldig is indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen in de woning. Dit betekent dat je, eens je een asbestattest hebt met als resultaat ‘geen asbest’, je dit attest niet meer opnieuw moet laten opmaken bij een eventuele verkoop of schenking van de woning.

asbestattest geldigheid

Let op: Deze regeling geldt enkel voor woningen. Voor andere gebouwen, zoals kantoren, scholen en industriële gebouwen, gelden andere regels. Het asbestattest voor deze gebouwen is niet onbeperkt geldig.

Voordelen van onbeperkte geldigheid

De onbeperkte geldigheid van het asbestattest bij geen asbest heeft enkele voordelen:

 • Minder administratieve rompslomp: Voor zowel de koper als de verkoper is er minder papierwerk nodig bij de verkoop van een woning.
 • Besparing op kosten: De kosten voor het opmaken van een asbestattest vallen weg bij een herverkoop van de woning.
 • Stimulans tot sanering: De regeling kan een incentive zijn om asbest in woningen te saneren, aangezien kopers nu zeker weten dat er geen asbest aanwezig is in de woning die ze willen kopen.

Belangrijk om te weten

 • De onbeperkte geldigheid geldt enkel voor asbestattesten die op of na 1 februari 2024 zijn opgesteld. Asbestattesten die vóór die datum zijn opgesteld, behouden hun oorspronkelijke geldigheidsduur.
 • Het asbestattest moet nog steeds voorgelegd worden bij een verkoop of schenking van de woning, zelfs als het onbeperkt geldig is.
 • De koper heeft nog steeds het recht om het asbestattest in te kijken en algemene vragen te stellen aan de verkoper.

Asbestattest verplicht voor alle gebouwen vanaf 2032

Vanaf 2032 moeten alle gebouwen, ongeacht hun bouwjaar, beschikken over een asbestattest. Wat houdt die nieuwe regeling precies in? En wat betekent dat voor jou? We zetten de belangrijkste informatie op een rijtje.

Waarom een asbestattest voor alle gebouwen?

De Vlaamse regering wil asbestgerelateerde ziekten zo veel mogelijk terugdringen. Asbestattesten spelen daarbij een cruciale rol. Door in kaart te brengen waar asbest aanwezig is, kan men gerichter saneren en zo de blootstelling aan asbestvezels verminderen.

Wat houdt de nieuwe regeling in?

Concreet betekent de nieuwe regeling dat:

 • Alle eigenaars van gebouwen, ongeacht de bouwdatum, vóór 1 juli 2032 een asbestattest moeten laten opmaken.
 • Het asbestattest moet opgemaakt worden door een erkende asbestdeskundige.
 • Het asbestattest moet beschikbaar zijn bij verhuur, verkoop of grondige renovatie van het gebouw.
 • De kosten voor het opmaken van een asbestattest vallen ten laste van de eigenaar van het gebouw.

Conclusie

Het asbestattest is een belangrijk document dat u helpt om veilig te wonen. Heeft u vragen over asbestattesten? Neem dan gerust contact op met een erkende asbestdeskundige.

Veelgestelde vragen

Is asbest in huis steeds gevaarlijk?

Asbest is op zich niet gevaarlijk. Het gevaar schuilt in de asbestvezels die vrijkomen wanneer asbestmateriaal beschadigd wordt. Deze vezels kunnen longziekten veroorzaken, zoals asbestose en longkanker. Het risico op deze ziekten neemt toe naarmate je meer wordt blootgesteld aan asbestvezels.

Wat is asbest eigenlijk?

Asbest is een verzamelnaam voor een groep vezelachtige mineralen. Deze mineralen werden vroeger veel gebruikt in de bouw, omdat ze sterk, brandwerend en goedkoop waren. Asbest zit onder andere in dakbedekking, leidingisolatie, vloerzegel en spuitplafonds.

Wat zijn de gevolgen van een positief asbestattest?

De gevolgen van een positief asbestattest hangen af van de soort asbest en de hoeveelheid die aanwezig is in de woning. In sommige gevallen kan het nodig zijn om het asbest te saneren (verwijderen). Dit is een dure operatie, die enkel mag worden uitgevoerd door erkende vakmensen. In andere gevallen kan het volstaan om het asbest te encapsuleren (inpakken) of te monitoren (in de gaten houden).

Tips voor het kopen van een woning met asbest

 • Vraag naar het asbestattest: Vraag de verkoper of er een asbestattest voorhanden is. Het asbestattest moet geldig zijn en mag niet ouder zijn dan 1 jaar.
 • Laat het asbestattest inzien: Laat het asbestattest grondig inzien door een deskundige. Zo weet je exact waar er asbest aanwezig is en wat de risico’s en saneringskosten zijn.
 • Onderhandel over de prijs: Als er asbest aanwezig is in de woning, kan je onderhandelen over de verkoopprijs met de verkoper. De kosten voor de sanering van het asbest kunnen een aanzienlijk deel van de verkoopprijs uitmaken.
 • Maak duidelijke afspraken: Maak in de verkoopakte duidelijke afspraken over wie verantwoordelijk is voor de kosten van de sanering.

U kan een asbestattest aanvragen voor Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen