Asbestdeskundige: Lonen, Opleidingen en prijs per type

Een asbestdeskundige is een professional die gespecialiseerd is in het opsporen, beoordelen en inventariseren van asbest in gebouwen en woningen. Ze spelen een cruciale rol in het beschermen van de volksgezondheid en het milieu door de risico’s van asbestblootstelling te identificeren en te minimaliseren. In dit artikel bespreken we de rol van een asbestdeskundige, de vereiste opleidingen, hoe u een deskundige kunt vinden, hun loon en de kosten van asbestinventarisatie per type.

Asbestdeskundige

Wat doet een asbestdeskundige?

Een asbestdeskundige heeft verschillende taken:

 • Asbestinventarisatie: Ze voeren een grondige inspectie uit van een woning of gebouw om de aanwezigheid van asbest te bepalen. Dit omvat het identificeren van asbesthoudende materialen, het beoordelen van de staat ervan en het inschatten van de risico’s.
 • Opstellen van een asbestinventarisrapport: Op basis van de inspectie stellen ze een gedetailleerd rapport op met hun bevindingen, inclusief de locatie, het type en de staat van de asbesthoudende materialen.
 • Advies over asbestbeheer: Ze adviseren over de beste manier om asbest te beheren, zoals het verwijderen, inkapselen of monitoren van de materialen.
 • Begeleiding bij asbestverwijdering: Ze kunnen toezicht houden op de asbestverwijdering om ervoor te zorgen dat deze veilig en volgens de wettelijke voorschriften wordt uitgevoerd.

Opleidingen voor asbestdeskundigen:

Om asbestdeskundige te worden, moet u een erkende opleiding volgen die voldoet aan de eisen van de Vlaamse overheid. Er zijn verschillende opleidingen beschikbaar, variërend van korte cursussen tot meer uitgebreide opleidingstrajecten.

Enkele voorbeelden van erkende opleidingen zijn:

 • Asbestdeskundige inventarisatie: Deze opleiding leert u hoe u asbest kunt herkennen, beoordelen en inventariseren.
 • Asbestdeskundige type A: Deze opleiding is gericht op het uitvoeren van eenvoudige asbestinventarisaties.
 • Asbestdeskundige type B: Deze opleiding is gericht op het uitvoeren van uitgebreide asbestinventarisaties, inclusief het nemen van monsters en het laten analyseren ervan in een laboratorium.

gecertificeerd asbestdeskundige

Hoe vind ik een asbestdeskundige?

U kunt een erkende asbestdeskundige vinden via de website van de OVAM: https://ovam.vlaanderen.be/lijst-procesgecertificeerde-bedrijven. Hier vindt u een lijst van alle gecertificeerde asbestdeskundigen in Vlaanderen.

Loon van een asbestdeskundige:

Het loon van een asbestdeskundige varieert afhankelijk van hun ervaring, opleiding en certificering. Gemiddeld verdienen asbestdeskundigen in België tussen de €35.000 en €55.000 per jaar.

Asbestinventarisatie prijs per type:

De kosten van een asbestinventarisatie hangen af van het type inventarisatie en de grootte van de woning of het gebouw.

 • Type A: Een eenvoudige asbestinventarisatie kost gemiddeld tussen €250 en €500.
 • Type B: Een uitgebreide asbestinventarisatie kost gemiddeld tussen €500 en €1.000.

erkende asbestdeskundige

Wat is een gecertificeerd asbestdeskundige?

Een gecertificeerd asbestdeskundige is een erkend expert die is opgeleid en gecertificeerd om asbest te herkennen, te bemonsteren en te analyseren. Hij kan je adviseren over de aanwezigheid van asbest in je woning en je begeleiden bij de sanering (verwijdering) van asbest.

De taken van een gecertificeerd asbestdeskundige

Een gecertificeerd asbestdeskundige voert onder andere de volgende taken uit:

 • Visuele inspectie: De asbestdeskundige inspecteert je woning op zichtbare tekenen van asbest. Hij let hierbij op verdachte materialen, zoals golfplaten, leidingisolatie, vloerzegel en spuitplafonds.
 • Bemonstering: Als de asbestdeskundige vermoedt dat er asbest aanwezig is, zal hij stalen nemen van de verdachte materialen. Deze stalen worden vervolgens geanalyseerd in een erkend laboratorium.
 • Analyse: Het laboratorium onderzoekt de stalen op de aanwezigheid van asbestvezels. Het resultaat van de analyse wordt opgenomen in het asbestattest.
 • Asbestattest: Het asbestattest geeft een overzicht van de aanwezigheid van asbest in je woning. Het attest vermeldt ook de soort asbest, de hoeveelheid en de locatie.
 • Advies: De asbestdeskundige kan je adviseren over de gevaren van asbest en de mogelijkheden tot sanering. Hij kan je ook doorverwijzen naar gespecialiseerde firma’s voor de sanering van asbest.

Conclusie:

Een asbestdeskundige speelt een cruciale rol in het beschermen van de volksgezondheid en het milieu. Als u vermoedt dat er asbest aanwezig is in uw woning of gebouw, aarzel dan niet om een erkende asbestdeskundige in te schakelen.