Eternit platen asbest herkennen, verwijderen en kosten

Heb je een oudere woning of schuur met eternit platen op het dak en vraag je je af of er asbest in zit? Dat is een terechte zorg. Eternit platen, vooral die van vóór 1998, kunnen namelijk asbesthoudend zijn. Laten we samen kijken hoe je eternit platen met asbest kunt herkennen en wat je dan moet doen.

Eternit platen asbest
Eternit platen asbest

Waarom zijn eternit platen met asbest een probleem?

Asbest is een gevaarlijke stof die bij inademing ernstige longziekten kan veroorzaken. In het verleden werd asbest vaak toegevoegd aan eternit platen om ze sterker en brandwerend te maken. Maar door verwering of beschadiging kunnen asbestvezels vrijkomen en in de lucht terechtkomen.

Hoe herken je eternit platen met asbest?

eternit platen asbest herkennen
eternit platen asbest herkennen

Helaas kun je niet zomaar zien of eternit platen asbest bevatten. Er zijn wel enkele aanwijzingen:

 • Leeftijd: Eternit platen geproduceerd vóór 1998 bevatten vrijwel zeker asbest.
 • Opschrift: Soms staat er op de platen “bevat asbest” of een code met de letters “NT”, wat staat voor “Nieuwe Technologie” (asbestvrij).
 • Golvende of vlakke structuur: Eternit platen met asbest hebben vaak een golvende of vlakke structuur.
 • Kleur: De platen kunnen verschillende kleuren hebben, zoals grijs, blauw, groen of bruin. Maar de kleur alleen is geen betrouwbare indicator.
 • Merk: Eternit is een merknaam, maar niet alle eternit platen bevatten asbest. Andere merken kunnen ook asbestcementplaten hebben geproduceerd.

Wat als ik denk dat mijn eternit platen asbest bevatten?

 • Raak ze niet aan: Vermijd beschadiging van de platen, want dan kunnen er asbestvezels vrijkomen.
 • Schakel een expert in: Laat een erkend asbestdeskundige een asbestinventarisatie uitvoeren. Dit is een onderzoek waarbij monsters worden genomen en in een laboratorium worden geanalyseerd om te bepalen of er asbest aanwezig is.

Waarom eternit platen verwijderen?

Eternit is een merknaam voor asbestcement, een bouwmateriaal dat vroeger veel werd gebruikt. Asbestvezels in eternit kunnen bij beschadiging of verwering vrijkomen en ingeademd worden, wat ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Daarom is het belangrijk om eternit platen die asbest bevatten te verwijderen.

Mag ik zelf eternit platen verwijderen?

Absoluut niet! Het verwijderen van eternit platen met asbest is bij wet verboden voor particulieren. Alleen gecertificeerde asbestverwijderaars mogen deze klus uitvoeren. Zij hebben de juiste kennis, ervaring en beschermingsmiddelen om dit veilig te doen en de risico’s voor de gezondheid te minimaliseren.

Eternit platen asbest
Eternit platen asbest

Asbest verwijderen: alleen door professionals

Als blijkt dat je eternit platen asbest bevatten, mogen ze alleen verwijderd worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Zij hebben de kennis, ervaring en beschermingsmiddelen om dit veilig te doen.

Wat gebeurt er bij het verwijderen van eternit platen?

Een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf volgt een strikt protocol:

 1. Voorbereiding: Het bedrijf zorgt voor de nodige veiligheidsmaatregelen, zoals afschermen van het werkgebied en het dragen van beschermende kleding.
 2. Verwijdering: De eternit platen worden zorgvuldig losgemaakt en in speciale zakken verpakt.
 3. Afvoer: Het asbestafval wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.
 4. Reiniging: De omgeving wordt grondig gereinigd om eventuele achtergebleven asbestvezels te verwijderen.
eternit platen onder dakpannen
eternit platen onder dakpannen

Kosten van eternit platen verwijderen

De kosten voor het verwijderen van eternit platen variëren afhankelijk van verschillende factoren:

 • Oppervlakte: Hoe groter het oppervlak, hoe hoger de kosten.
 • Bereikbaarheid: Een dak is moeilijker bereikbaar dan een gevel, wat de prijs kan beïnvloeden.
 • Type asbest: Het type asbest in de platen kan ook een rol spelen in de prijs.

Gemiddeld kost het verwijderen van eternit platen tussen €25 en €40 per vierkante meter.

vlakke eternit platen
vlakke eternit platen

Veelgestelde vragen (FAQ):

 • Zijn alle eternit platen asbesthoudend?
  Nee, niet alle eternit platen bevatten asbest. Platen geproduceerd na 1998 zijn meestal asbestvrij.
 • Wat kost een asbestinventarisatie?
  De kosten variëren afhankelijk van de grootte van het dak en het aantal te onderzoeken platen. Vraag offertes aan bij verschillende bedrijven om een idee te krijgen.
 • Kan ik mijn dak renoveren als er eternit platen met asbest op liggen?
  Ja, maar de eternit platen moeten eerst veilig worden verwijderd door een gecertificeerd bedrijf.

Eternit platen met asbest? Wees alert en handel verstandig

Eternit platen met asbest kunnen een risico vormen voor je gezondheid. Neem geen onnodige risico’s en laat de platen altijd onderzoeken door een asbestdeskundige. Als blijkt dat er asbest aanwezig is, zorg dan voor een veilige verwijdering door een professional.