Asbest in vloerbedekking: lijm, tapijt en vinylzeilen verwijderen

Heb je een oudere vloer in huis en vraag je je af of er misschien asbest in zit? Een terechte vraag, want asbesthoudende vloerbedekking komt helaas nog steeds voor. Laten we samen kijken wat de risico’s zijn en hoe je hiermee omgaat.

Asbest in vloerbedekking: Waar moet ik op letten?

Asbest werd vroeger vaak gebruikt in vinyltegels, vinylzeil en lijm voor vloerbedekking. Vooral in woningen gebouwd voor 1998 kan asbest in de vloer voorkomen.

Maar hoe weet je nu of jouw vloer asbest bevat? Zoek naar deze tekenen:

 • Leeftijd van de woning: Is jouw huis gebouwd vóór 1998? Dan is de kans groter dat er asbesthoudende materialen zijn gebruikt.
 • Vinyltegels of vinylzeil: Vooral vloeren met vinyltegels of vinylzeil kunnen asbest bevatten. Kijk onder tapijt of andere vloerbedekking om te zien wat eronder ligt.
 • Lijmresten: Oude lijmresten onder de vloerbedekking kunnen ook asbest bevatten.
 • Vermoeden van asbest: Als je twijfelt, is het altijd beter om een expert te raadplegen.

Verborgen asbest: Niet alleen in de vloerbedekking

De meeste mensen denken bij asbest in de vloer aan vinyltegels of zeil. En terecht, want die kunnen inderdaad asbest bevatten. Maar wist je dat asbest ook in andere delen van je vloer kan zitten?

 • Lijm: De lijm waarmee vloerbedekking werd vastgeplakt, kan asbesthoudend zijn. Dit geldt vooral voor zwarte teerachtige lijm.
 • Ondervloer: Asbest werd soms verwerkt in ondervloeren van vezelcement of spaanplaat.
 • Isolatie: Onder de vloer kan isolatiemateriaal zitten dat asbest bevat.

Is asbest in vloerbedekking gevaarlijk?

Zolang de asbestvezels vastzitten in het materiaal, is er geen direct gevaar. Maar als de vloerbedekking beschadigd is, kunnen er asbestvezels vrijkomen. Dat kan gebeuren door slijtage, schuren, boren of breken. Het inademen van deze vezels kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Wat doe ik als ik asbest in mijn vloerbedekking vermoed?

 1. Niet zelf verwijderen: Probeer nooit zelf asbesthoudende materialen te verwijderen! Dit is specialistisch werk en kan je gezondheid in gevaar brengen.
 2. Schakel een expert in: Neem contact op met een erkend asbestverwijderingsbedrijf. Zij kunnen de vloer onderzoeken en indien nodig veilig verwijderen.
  • Tip: Vraag altijd meerdere offertes aan voor asbestverwijdering om prijzen te vergelijken.
 3. Let op: Er zijn in Vlaanderen strenge regels voor het verwijderen van asbest. Zorg dat het bedrijf dat je inschakelt hieraan voldoet.

Asbest vloerbedekking verwijderen: Zelf doen of laten doen?

Het verwijderen van asbest vloerbedekking is geen doe-het-zelf klus. Het is belangrijk om dit over te laten aan een erkend asbestverwijderingsbedrijf. Zij hebben de juiste kennis, ervaring en beschermingsmiddelen om asbest veilig te verwijderen en af te voeren.

Wat gebeurt er bij een professionele asbestverwijdering?

Een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf volgt een strikte procedure:

 • Asbestinventarisatie: Een expert onderzoekt de vloerbedekking om vast te stellen of er asbest aanwezig is en om welke soort het gaat.
 • Plan van aanpak: Er wordt een plan van aanpak opgesteld waarin de werkwijze en veiligheidsmaatregelen worden beschreven.
 • Veiligheidsmaatregelen: De woning wordt geïsoleerd en er worden speciale beschermingsmiddelen gebruikt om te voorkomen dat asbestvezels zich verspreiden.
 • Verwijdering asbesthoudende materialen: De vloerbedekking en eventuele asbesthoudende lijm worden zorgvuldig verwijderd.
 • Reiniging en controle: Na de verwijdering wordt de ruimte grondig gereinigd en gecontroleerd op achtergebleven asbestvezels.
 • Afvoer: Het asbesthoudend afval wordt volgens de wettelijke regels afgevoerd.

Asbest in tapijt herkennen

Asbest werd in de jaren ’60 en ’70 soms verwerkt in de rug van tapijten. Ook lijm die gebruikt werd om tapijt te bevestigen, kon asbest bevatten. Hoewel het gebruik van asbest in tapijt sinds 1998 verboden is, kan het nog steeds aanwezig zijn in oudere woningen.

Hier zijn enkele signalen dat er mogelijk asbest in je tapijt zit:

 • Leeftijd van het tapijt: Als het tapijt voor 1980 is gelegd, is de kans groter dat er asbest in zit.
 • Type tapijt: Vinyl tapijt en tapijttegels met een viltachtige onderlaag hebben een hogere kans om asbest te bevatten.
 • Loslatende vezels: Zie je vezels loskomen van de onderkant van het tapijt? Dit kan een teken zijn van asbest.
 • Verkleuring: Sommige asbestvezels zijn groen of blauw van kleur. Maar let op, asbest kan ook kleurloos zijn!

Wat doe je als je asbest in je tapijt vermoedt?

 1. Raak het tapijt niet aan: Probeer niet zelf het tapijt te verwijderen of te beschadigen.
 2. Schakel een expert in: Neem contact op met een erkend asbestverwijderingsbedrijf. Zij kunnen de situatie beoordelen en indien nodig het tapijt veilig verwijderen.
 3. Vraag naar een asbestinventarisatie: Een asbestdeskundige kan bepalen of er asbest in je woning aanwezig is en advies geven over de te nemen stappen.

Asbest op de trap: Waar moet je op letten?

Asbest werd vroeger vaak gebruikt in vloerbedekking, vooral in vinylzeil dat op trappen werd gelegd. Ook de lijm die werd gebruikt om het zeil vast te zetten, kon asbest bevatten. Dit was vooral het geval in woningen gebouwd voor 1998.

Hoe weet je nu of jouw trap asbesthoudende vloerbedekking heeft? Let op de volgende zaken:

 • Leeftijd van de woning: Is jouw huis gebouwd vóór 1998? Dan is er een verhoogd risico op asbest in bouwmaterialen, waaronder vloerbedekking.
 • Type vloerbedekking: Vooral vinylzeil op trappen kan asbest bevatten. Kijk onder tapijt of andere vloerbedekking om te zien wat eronder ligt.
 • Lijmresten: Oude lijmresten onder de vloerbedekking kunnen ook asbest bevatten, vooral als het een zwarte, teerachtige lijm is.
 • Staat van de vloerbedekking: Is het zeil beschadigd, versleten of losgeraakt? Dan kunnen er asbestvezels vrijkomen.

Is asbest op de trap gevaarlijk?

Zolang de asbestvezels vastzitten in het materiaal, is er geen direct gevaar. Maar bij beschadiging, slijtage of renovatiewerken kunnen asbestvezels in de lucht vrijkomen. Inademen van deze vezels kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals longkanker en mesothelioom.

Wat doe je als je asbest op je trap vermoedt?

 1. Niet zelf verwijderen: Probeer nooit zelf asbesthoudende vloerbedekking te verwijderen! Dit is specialistisch werk en kan je gezondheid in gevaar brengen.
 2. Raadpleeg een expert: Neem contact op met een erkend asbestverwijderingsbedrijf. Zij kunnen de vloerbedekking onderzoeken en indien nodig veilig verwijderen.
  • Tip: Vraag altijd meerdere offertes aan voor asbestverwijdering om prijzen te vergelijken.
 3. Vraag naar een asbestinventarisatie: Een asbestdeskundige kan bepalen of er asbest in je woning aanwezig is en advies geven over de te nemen stappen.

Asbest lijm in vloerbedekking: Een stille bedreiging onder je voeten?

Ontdek je tijdens een verbouwing een oude vloerbedekking en vraag je je af of er asbest in de lijm zit? Terecht, want tot eind jaren ’80 was asbest een veelgebruikt ingrediënt in lijmen voor vinyltegels, vinylzeil en andere vloerbedekkingen. Maar hoe weet je nu of jouw vloer een risico vormt?

Hoe herken je asbestlijm in vloerbedekking?

 • Leeftijd van de vloer: Vloerbedekking en lijm van voor 1998 hebben een verhoogd risico om asbest te bevatten.
 • Kleur van de lijm: Asbestlijm is vaak zwart of donkerbruin van kleur. Maar let op, niet alle zwarte lijm bevat asbest!
 • Type vloerbedekking: Vooral vinyltegels en vinylzeil werden vaak gelegd met asbestlijm.
 • Loslatende lijmresten: Als de lijm verpulvert of er vezels loskomen, kan dit een teken van asbest zijn.

Wat doe je als je asbestlijm vermoedt?

 1. Niet zelf verwijderen: Probeer nooit zelf asbesthoudende lijm te verwijderen! Dit is een specialistische klus en vereist de nodige voorzorgsmaatregelen.
 2. Neem contact op met een expert: Schakel een erkend asbestverwijderingsbedrijf in. Zij kunnen de lijm onderzoeken en veilig verwijderen.
 3. Vraag naar een asbestinventarisatie: Een asbestdeskundige kan de situatie beoordelen en adviseren over de beste aanpak.

Gemiddelde kosten voor asbest vloerbedekking verwijderen

De kosten voor het verwijderen van asbest in vloerbedekking variëren, maar gemiddeld kun je rekenen op €50 tot €70 per vierkante meter. Dit is inclusief arbeidskosten, afvoer van het asbesthoudend materiaal en de verplichte veiligheidsmaatregelen.

Factoren die de prijs beïnvloeden:

 • Oppervlakte: Hoe groter het oppervlak, hoe hoger de kosten.
 • Type vloerbedekking: Vinyltegels zijn vaak makkelijker te verwijderen dan vastgelijmd vinylzeil, wat de prijs kan beïnvloeden.
 • Locatie van de asbest: Zit de asbest alleen in de vloerbedekking zelf of ook in de lijmlaag eronder? Als de lijmlaag ook verwijderd moet worden, zijn de kosten hoger.
 • Bereikbaarheid: Is de vloer makkelijk te bereiken of zijn er obstakels zoals inbouwkasten? Moeilijk bereikbare plekken kunnen de prijs opdrijven.

Extra kosten:

Houd ook rekening met enkele mogelijke extra kosten:

 • Asbestinventarisatie: Voordat asbest wordt verwijderd, moet een gecertificeerd asbestdeskundige eerst een inventarisatie uitvoeren. Dit kost gemiddeld tussen €250 en €500.
 • Herstelwerkzaamheden: Na het verwijderen van de asbestvloer moet de ondervloer hersteld worden en moet er een nieuwe vloer gelegd worden. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de verwijderingskosten.

Veelgestelde vragen (FAQ):

 • Kan ik over asbesthoudende vloerbedekking heen leggen?
  Ja, dat kan, maar zorg er dan wel voor dat de oude vloerbedekking goed vastzit en niet beschadigd raakt.
 • Moet ik mijn huis melden als er asbest in de vloer zit?
  Je bent niet verplicht om je huis te melden, maar wel om potentiële kopers te informeren over de aanwezigheid van asbest.
 • Wat kost het om asbest uit een vloer te laten verwijderen?
  De prijs hangt af van de oppervlakte en de moeilijkheidsgraad van de verwijdering. Vraag altijd een offerte aan voor een precieze prijs.

Asbest in vloerbedekking: Geen paniek, maar wel actie!

Het is belangrijk om waakzaam te zijn en de risico’s van asbest serieus te nemen. Als je vermoedt dat er asbest in je vloerbedekking zit, laat dan een expert langskomen. Zo kun je met een gerust hart genieten van je woning, zonder je zorgen te maken over je gezondheid.