Asbestattest Verkoop Woning: Alles Wat U Moet Weten

Sinds 2002 is er in Vlaanderen een asbestattest verplicht bij de verkoop van een woning die gebouwd is voor 1 juli 2001. Het asbestattest is een officieel document dat bewijst dat de woning al dan niet asbesthoudende materialen bevat.

Deze maatregelen zijn ingevoerd om de potentiële gevaren van asbesthoudende materialen aan te pakken. Asbest kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals longkanker en mesothelioom.

Asbestattest Verkoop Woning

Wat Behelst Het Asbestattest?

Een asbestattest wordt opgesteld door een erkende asbestdeskundige. De deskundige inspecteert de woning op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in:

 • De dakbedekking
 • De gevelbekleding
 • De leidingen
 • Vloerbekleding
 • Plafonds

Het asbestattest bevat de volgende informatie:

 • De identificatie van de woning
 • De datum van de inspectie
 • De bevindingen van de inspectie (al dan niet asbesthoudende materialen aanwezig)
 • De locatie van de asbesthoudende materialen (indien van toepassing)
 • Aanbevelingen voor verdere actie (indien van toepassing)

Inhoud asbestattest: Wat staat er in, Alles wat u moet weten

Wanneer Is Een Asbestattest Verplicht?

Een asbestattest is verplicht bij de verkoop van:

 • Woningen gebouwd voor 1 juli 2001
 • Garages, tuinhuizen en andere bijgebouwen die deel uitmaken van een woning die gebouwd is voor 1 juli 2001
 • Woningen met een mazouttank ouder dan 1 juli 1991

De verplichting geldt niet voor:

 • Woning gebouwd na 1 juli 2001
 • Niet-residentiële gebouwen (bv. kantoren, winkels)

Asbestattest Mazouttank

Een asbestattest mazouttank is een officieel document dat wordt opgesteld door een erkende asbestdeskundige. De deskundige inspecteert de mazouttank en de omliggende leidingen op de aanwezigheid van asbest.

Het asbestattest mazouttank bevat de volgende informatie:

 • De identificatie van de mazouttank
 • De datum van de inspectie
 • De bevindingen van de inspectie (al dan niet asbesthoudende materialen aanwezig)
 • De locatie van de asbesthoudende materialen (indien van toepassing)
 • Aanbevelingen voor verdere actie (indien van toepassing)

Hoe Kunt U Een Asbestattest Krijgen?

Om een asbestattest te verkrijgen, moet u contact opnemen met een erkende asbestdeskundige. U kunt een lijst van erkende asbestdeskundigen vinden op de website van de Vlaamse Overheid: https://asbestattest.vlaanderen/.

Asbestattest bij verkoop: Hoeveel kost dat nu eigenlijk?

Een asbestattest is verplicht bij de verkoop van een woning die vóór 2001 is gebouwd. Maar hoeveel kost zo’n attest nu eigenlijk? De prijs hangt af van verschillende factoren, maar je mag gemiddeld rekenen op een bedrag tussen € 450 en € 850 inclusief btw.

Asbestattest bij verkoop woning: Onbeperkt geldig? Sinds 2024!

De onbeperkte geldigheid van het asbestattest bij geen asbest is een positieve evolutie die de administratieve rompslomp en de kosten bij de verkoop van een woning vermindert. Het is belangrijk om de nieuwe regels rond het asbestattest te kennen, zodat je goed voorbereid bent bij een eventuele verkoop of schenking van je woning.

Asbestattest Onbeperkt geldig

Voordelen van onbeperkte geldigheid:

 • Minder administratieve rompslomp: Voor zowel de koper als de verkoper is er minder papierwerk nodig bij de verkoop van een woning.
 • Besparing op kosten: De kosten voor het opmaken van een asbestattest vallen weg bij een herverkoop van de woning.
 • Stimulans tot sanering: De regeling kan een incentive zijn om asbest in woningen te saneren, aangezien kopers nu zeker weten dat er geen asbest aanwezig is in de woning die ze willen kopen.

Let op:

 • De onbeperkte geldigheid geldt enkel voor asbestattesten die op of na 1 februari 2024 zijn opgesteld. Asbestattesten die vóór die datum zijn opgesteld, behouden hun oorspronkelijke geldigheidsduur.
 • Het asbestattest moet nog steeds voorgelegd worden bij een verkoop of schenking van de woning, zelfs als het onbeperkt geldig is.
 • De koper heeft nog steeds het recht om het asbestattest in te kijken en algemene vragen te stellen aan de verkoper.

Enkele additionele tips:

 • Bewaar je asbestattest goed: Het is belangrijk om je asbestattest goed te bewaren, zodat je het snel kan terugvinden bij een eventuele verkoop of schenking van je woning.
 • Informeer je koper: Laat je koper weten dat je beschikt over een onbeperkt geldig asbestattest met als resultaat ‘geen asbest’. Dit kan een extra troef zijn bij de verkoop van je woning.
 • Maak gebruik van subsidies: In sommige gemeenten kan je subsidies krijgen voor het opmaken van een asbestattest. Informeer je bij je gemeente naar de mogelijkheden.

Conclusie

Het asbestattest en het asbestattest mazouttank zijn belangrijke documenten bij de verkoop van een woning in Vlaanderen. Ze zorgen voor transparantie en beschermen zowel kopers als verkopers tegen de gevaren van asbest.