Hoelang is een asbestattest geldig? 10 jaar of onbeperkt?

De geldigheid van een asbestattest is 10 jaar of onbeperkt naargelang er asbestmaterialen gevonden worden of niet. Zonder asbestmaterialen is het onbeperkt geldig met asbest 10 jaar.

asbestattest geldigheid

Asbestattesten zijn essentiële documenten om de veiligheid van gebouwen te garanderen. Ze geven inzicht in de aanwezigheid of afwezigheid van asbest, een gevaarlijke stof die ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Maar hoe lang is zo’n asbestattest nu eigenlijk geldig?

De geldige periode van een asbestattest hangt af van de situatie:

1. Asbestattest zonder asbestmaterialen: onbeperkt geldig

Heeft de asbestdeskundige geen asbestmaterialen vastgesteld in uw gebouw? Dan is uw asbestattest onbeperkt geldig. Dit betekent dat u het attest bij een latere verkoop, schenking of verhuur niet opnieuw hoeft te laten opmaken.

2. Asbestattest met asbestmaterialen: 10 jaar geldig

Zijn er in uw gebouw wel asbestmaterialen aangetroffen? Dan is uw asbestattest 10 jaar geldig. Na die periode verliest het attest zijn rechtsgeldigheid.

Dit betekent dat u bij:

  • Verkoop: Vanaf 23 november 2022 is een geldig asbestattest verplicht bij de verkoop van alle gebouwen, ongeacht de bouwdatum.
  • Schenking: Bij de schenking van een gebouw met asbestmaterialen is een geldig asbestattest vereist.
  • Verhuur: Voor de verhuur van een gebouw met asbestmaterialen is een geldig asbestattest nodig vanaf 1 juli 2023.

Wanneer attest opmaken?

De timing van het opmaken van een asbestattest hangt af van uw plannen:

  • Afbraak: Bij de afbraak van een gebouw is een asbestattest altijd verplicht, ongeacht de aanwezigheid van asbestmaterialen.
  • Verkoop of schenking: Voor de verkoop of schenking van een gebouw is een asbestattest verplicht, tenzij er al een geldig attest is van minder dan 10 jaar oud (met asbestmaterialen) of een onbeperkt geldig attest (zonder asbestmaterialen).
  • Verhuur: Vanaf 1 juli 2023 is een asbestattest verplicht voor de verhuur van een gebouw met asbestmaterialen.

Wie betaalt een asbestattest?

De kosten voor een asbestattest zijn voor rekening van de eigenaar van het gebouw. De prijs varieert doorgaans tussen €500 en €€800, afhankelijk van de grootte en complexiteit van het gebouw.

Veelgestelde vragen

1. Is een asbestattest verplicht bij een renovatie?

Nee, een asbestattest is niet verplicht bij een renovatie, tenzij er asbestverdachte materialen worden aangetroffen tijdens de renovatiewerken. In dat geval is een asbestattest verplicht voor de verdere afwerking van de renovatie.

2. Kan ik zelf een asbestattest opmaken?

Nee, het opmaken van een asbestattest mag enkel door een erkende asbestdeskundige. U vindt een lijst van erkende asbestdeskundigen op de website van OVAM:

3. Wat als ik geen asbestattest heb bij verkoop of verhuur?

De verkoop of verhuur van een gebouw zonder geldig asbestattest is niet mogelijk. De koper of huurder kan de overeenkomst nietig verklaren en u aansprakelijk stellen voor de gemaakte kosten.

Conclusie

Een asbestattest is een belangrijk document dat de veiligheid van gebouwen garandeert. De geldigheidsduur van een asbestattest hangt af van de aanwezigheid van asbestmaterialen: 10 jaar voor attesten met asbestmaterialen en onbeperkt voor attesten zonder asbestmaterialen.

Zorg ervoor dat u tijdig een asbestattest laat opmaken wanneer u uw gebouw wilt verkopen, schenken of verhuren. Dit voorkomt onaangename verrassingen en waarborgt de veiligheid van uzelf, uw toekomstige koper of huurder en de omgeving.