Wanneer is een asbestattest verplicht ?

Om de risico’s van blootstelling aan asbest te beperken, is in Vlaanderen een asbestattest verplicht in verschillende situaties. In dit artikel bespreken we wanneer een asbestattest precies nodig is, wat er in het attest staat, hoe u een asbestattest kunt aanvragen en wat de kosten zijn.

asbestattest verplicht

Wanneer is een asbestattest verplicht?

Een asbestattest is in Vlaanderen verplicht in de volgende situaties:

1. Verkoop van een gebouw:

Asbestattest Verkoop Woning

  • Gebouwen gebouwd vóór 2001: Bij de verkoop van een gebouw dat gebouwd is vóór 2001, is een asbestattest verplicht. Het attest moet worden opgesteld vóór de ondertekening van de compromis.
  • Gebouwen gebouwd na 2001: Voor gebouwen die na 2001 gebouwd zijn, is in principe geen asbestattest vereist bij verkoop. Echter, als er tijdens de sloop of renovatie asbestverdacht materiaal wordt vastgesteld, is er alsnog een asbestattest nodig.

2. Verhuur van een gebouw:

asbest verhuur woning

  • Gebouwen gebouwd vóór 2001: Bij de verhuur van een gebouw dat gebouwd is vóór 2001, is een asbestattest verplicht. Het attest moet worden opgesteld vóór de ondertekening van de huurovereenkomst.
  • Gebouwen gebouwd na 2001: Voor gebouwen die na 2001 gebouwd zijn, is in principe geen asbestattest vereist bij verhuur. Echter, de verhuurder is verplicht om de huurder te informeren over de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal, indien dit bekend is.

3. Sloop van een gebouw:

  • Alle gebouwen: Bij de sloop van een gebouw, ongeacht de bouwdatum, is een asbestattest verplicht. Het attest moet worden opgesteld vóór de aanvraag van de sloopvergunning.

4. Schenking van een gebouw:

Asbestattest bij Schenking

  • Gebouwen gebouwd vóór 2001: Bij de schenking van een gebouw dat gebouwd is vóór 2001, is een asbestattest verplicht. Het attest moet worden opgesteld vóór de ondertekening van de schenkingsovereenkomst.

Wat zijn de regels voor een asbestattest bij een appartementsgebouw?

Voor appartementsgebouwen gelden er speciale regels met betrekking tot asbestattesten. In de meeste gevallen is er één asbestattest voor het hele gebouw voldoende. Dit attest wordt opgesteld door een erkende asbestdeskundige die alle gemeenschappelijke delen van het gebouw inspecteert.

Echter, in sommige gevallen kan er ook een asbestattest per appartement nodig zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als er asbestverdacht materiaal aanwezig is in de privatieve delen van een appartement.

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is een officieel document dat de aanwezigheid of afwezigheid van asbest in een gebouw beschrijft. Het attest wordt opgesteld door een gecertificeerde asbestdeskundige die het gebouw grondig inspecteert. In het attest worden alle asbesthoudende materialen beschreven, inclusief de locatie, de aard van het materiaal en de staat van het materiaal.

Wat staat er in een asbestattest?

Een asbestattest beschrijft de aanwezigheid of afwezigheid van asbest in een gebouw. Het attest wordt opgesteld door een gecertificeerde asbestdeskundige die het gebouw grondig inspecteert. In het attest worden alle asbesthoudende materialen beschreven, inclusief de locatie, de aard van het materiaal en de staat van het materiaal.

Hoeveel kost een asbestattest?

De prijzen voor een asbestattest variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van het gebouw. In Vlaanderen bedragen de gemiddelde kosten tussen €500 en €800. U kunt op de website van OVAM een lijst vinden met erkende asbestdeskundigen en hun tarieven.

Hoe vraag ik een asbestattest aan?

U kunt een asbestattest aanvragen door contact op te nemen met een erkende asbestdeskundige. De deskundige zal een afspraak met u maken om het gebouw te inspecteren. Na de inspectie ontvangt u het asbestattest.

Geldigheidstermijn van een asbestattest

Een asbestattest is 10 jaar geldig. Na 10 jaar moet er een nieuw attest worden aangevraagd.

Veelgestelde vragen

1. Is een asbestattest onbeperkt geldig?

Nee, een asbestattest is 10 jaar geldig. Na 10 jaar moet er een nieuw attest worden aangevraagd.

2. Wat moet ik doen als er asbest wordt gevonden in mijn woning?

Afhankelijk van de staat van het asbest zijn er verschillende saneringsopties mogelijk. U kunt een gespecialiseerd bedrijf inhuren om het asbest te verwijderen of u kunt zelf maatregelen nemen om het asbest te incapsuleren of te verspuiten.

3. Waar kan ik meer informatie vinden over asbestattesten?

U kunt meer informatie vinden over asbestattesten op de website van de Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/asbestattest

Conclusie

Een asbestattest is een belangrijk document dat de aanwezigheid of afwezigheid van asbest in een gebouw vaststelt. Het attest is verplicht in verschillende situaties, zoals bij de verkoop, verhuur of sloop van een gebouw.

Het is belangrijk om tijdig een asbestattest te laten opmaken om onaangename verrassingen te voorkomen. Zo kunt u er zeker van zijn dat u uw woning of gebouw op een veilige en verantwoorde manier kunt verkopen, verhuren of slopen.

Heeft u vragen over asbestattesten? Neem dan contact op met een erkende asbestdeskundige of de Vlaamse Overheid.