Asbest in Pleisterwerk: herkennen, soorten en risico’s

Asbest, een schadelijke stof die vroeger veelvuldig werd gebruikt in bouwmaterialen, kan ook in pleisterwerk aanwezig zijn. Het herkennen en veilig verwijderen van asbestpleisterwerk is cruciaal voor de gezondheid van bewoners en werknemers. In dit artikel bespreken we alles wat u moet weten over asbest in pleisterwerk.

asbest in pleisterwerk

Asbest in pleisterwerk herkennen:

Asbest werd vaak toegevoegd aan pleisterwerk voor 1998 vanwege de brandwerende en isolerende eigenschappen. Het kan voorkomen in zowel binnen- als buitenpleisterwerk, en kan verschillende vormen aannemen:

asbest in Spuitpleister

asbest in Pleisterplaten

Twijfel? Schakel altijd een erkend asbestdeskundige in voor een asbestinventarisatie.

Risico’s van asbest in pleisterwerk:

Asbestvezels kunnen bij inademing ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals longkanker en mesothelioom. Bij beschadiging of verwering van asbesthoudend pleisterwerk kunnen deze vezels vrijkomen in de lucht.

Asbestpleisterwerk verwijderen:

Het verwijderen van asbestpleisterwerk is een specialistische klus die nooit zelf mag worden uitgevoerd. Schakel altijd een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in. Zij beschikken over de juiste beschermingsmiddelen, kennis en ervaring om asbest veilig te verwijderen en af te voeren volgens de wettelijke voorschriften.

Prijs asbestpleisterwerk verwijderen:

De kosten voor het verwijderen van asbestpleisterwerk variëren afhankelijk van:

  • Oppervlakte: Hoe groter het oppervlak, hoe hoger de kosten.
  • Locatie: Moeilijk bereikbare plaatsen zoals plafonds kunnen duurder zijn.
  • Type asbest: Spuitasbest is vaak duurder te verwijderen dan pleisterplaten.
  • Aanvullende werkzaamheden: Bijvoorbeeld het herstellen van muren na verwijdering.
  • Gemiddeld kost het verwijderen van asbestpleisterwerk tussen de €30 en €50 per vierkante meter, inclusief afvoer en stortkosten.

Soorten asbestpleisterwerk:

Hechtgebonden asbest in pleisterwerk

  • Hechtgebonden asbest: Dit type asbest zit vast in het pleisterwerk en is moeilijker te verwijderen.
  • Niet-hechtgebonden asbest: Dit type asbest zit los in het pleisterwerk en is gemakkelijker te verwijderen.

Niet-hechtgebonden asbest in pleisterwerk

Let op: Zelf asbest verwijderen is verboden en kan leiden tot hoge boetes!

Conclusie:

Asbest in pleisterwerk is een ernstig gezondheidsrisico. Laat het daarom altijd verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Zij kunnen u ook adviseren over de verschillende soorten asbestpleisterwerk en de meest geschikte verwijderingsmethode.