Asbest Zelf Verwijderen in België? Boetes, wetgeving en tips

Asbest is een gevaarlijk materiaal dat ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken, zoals longkanker en mesothelioom.

Het is daarom belangrijk om asbest met de nodige voorzichtigheid te behandelen.

In sommige gevallen is het mogelijk om asbest zelf te verwijderen, maar dit is niet zonder risico’s en mag enkel overwogen worden voor kleine hoeveelheden hechtgebonden asbest in goede staat.

Voordat u besluit om asbest zelf te verwijderen, is het essentieel om uzelf goed te informeren over de wetgeving, de risico’s en de veiligheidsvoorschriften.

asbest zelf verwijderen

Zelf asbest verwijderen: hoge boetes

Het is wettelijk verboden om asbest zelf te verwijderen in België, tenzij het gaat om kleine hoeveelheden hechtgebonden asbest in goede staat.

Boetes voor zelf asbest verwijderen:

 • Tot €2.000 per vierkante meter: De hoogte van de boete hangt af van de hoeveelheid asbest die u zelf heeft verwijderd, de ernst van de overtreding en uw antecedenten.
 • Sluiting van de woning of het gebouw: In extreme gevallen kan de gemeente uw woning of gebouw sluiten totdat het asbest op een veilige manier is verwijderd.

Wanneer mag u asbest zelf verwijderen?

In België mag u asbest zelf verwijderen onder de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om hechtgebonden asbest: Dit betekent dat het asbest vastzit aan een ander materiaal, zoals dakplaten, leidingen of vinyltegels. Losse asbestvezels, zoals die vrijkomen bij het verpulveren van asbestcement, mogen nooit zelf verwijderd worden.
 • De hoeveelheid asbest is klein: De maximale oppervlakte asbest die u zelf mag verwijderen is 10 vierkante meter voor dakbedekking en 5 vierkante meter voor andere toepassingen.
 • Het asbest is in goede staat: Beschadigd of verweerd asbest mag niet zelf verwijderd worden.
 • U voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften: Dit betekent dat u over de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) beschikt, zoals een asbestpak, handschoenen, gelaatsmasker en stofzuiger met HEPA-filter.
 • U meldt de asbestverwijdering aan bij de gemeente: Dit is verplicht, zodat de gemeente op de hoogte is van de werkzaamheden en u de nodige instructies kan geven.

Wanneer moet u asbest laten verwijderen door een erkende aannemer?

In de volgende situaties moet u asbest altijd laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar:

 • Het gaat om losse asbestvezels.
 • De hoeveelheid asbest is groter dan 10 vierkante meter voor dakbedekking of 5 vierkante meter voor andere toepassingen.
 • Het asbest is beschadigd of verweerd.
 • U wilt geen risico’s nemen en wilt zeker zijn van een veilige en professionele verwijdering.

Tips voor het zelf verwijderen van asbest:

 • Informeer uzelf goed: Lees de informatie op de website van de FOD Volksgezondheid en contacteer uw gemeente voor meer informatie over de wetgeving en de veiligheidsvoorschriften.
 • Schaf de nodige PBM’s aan: Dit zijn onder andere een asbestpak, handschoenen, gelaatsmasker en stofzuiger met HEPA-filter.
 • Werk in een afgesloten ruimte: Zorg ervoor dat de ruimte waar u het asbest verwijdert goed afgesloten is en dat er geen stof kan ontsnappen.
 • Bevochtig het asbest: Dit helpt om de asbestvezels te binden en te voorkomen dat ze in de lucht terechtkomen.
 • Werk zorgvuldig en vermijd het breken of verpulveren van het asbest.
 • Verpak het asbesthoudend afval in dubbelde plastic zakken en breng het naar een erkende verwerkingsinstallatie.
 • Laat de ruimte na het verwijderen van het asbest controleren door een erkend controleorganisme.

Conclusie:

Asbest zelf verwijderen is niet zonder risico’s.

Wees voorzichtig en denk goed na voordat u besluit om asbest zelf te verwijderen.

In veel gevallen is het veiliger en verstandiger om asbest te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar.

Zo kunt u uzelf en uw omgeving beschermen tegen de gevaren van asbest.