Asbestattest wetgeving: Wettelijke verplichtingen en uw rechten

In België is er een aantal wetten en regels van toepassing op asbestattesten. Deze wetgeving is er om de veiligheid van de burgers te beschermen tegen de gevaren van asbest. In dit artikel bespreken we de belangrijkste aspecten van de wetgeving rondom asbestattesten.

wetgeving asbestattesten

Wanneer is een asbestattest verplicht?

Wie mag een asbestattest opstellen?

Alleen erkende asbestdeskundigen mogen asbestattesten opstellen. U kunt een lijst van erkende asbestdeskundigen vinden op de website van de Vlaamse Overheid: https://www.bsoh.be/nl/node/2344.

Wat moet er in een asbestattest staan?

Een asbestattest moet minstens de volgende informatie bevatten:

  • De identiteit van de woning
  • De bevindingen van de asbestinspectie
  • De conclusie over de aanwezigheid van asbest
  • Aanbevelingen voor het beheer of de verwijdering van asbesthoudende materialen

Waar moet u het asbestattest bewaren?

U moet het asbestattest goed bewaren. U heeft het nodig bij de verkoop of verhuur van uw woning, of bij het uitvoeren van renovatiewerken.

Sancties bij het niet naleven van de wetgeving

Het niet naleven van de wetgeving rondom asbestattesten kan leiden tot hoge boetes. In sommige gevallen kan er zelfs sprake zijn van strafrechtelijke vervolging.

Conclusie

De wetgeving rondom asbestattesten is er om de veiligheid van de burgers te beschermen. Door de wetgeving te kennen en te respecteren, kunt u uzelf en uw omgeving beschermen tegen de gevaren van asbest.