Asbest plafonds: Soorten, verwijderen en prijzen

Asbest plafonds kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid, vooral als ze beschadigd raken. Het verwijderen van asbest plafonds moet worden uitgevoerd door professionele asbestverwijderaars om blootstelling te voorkomen. Moderne technieken en apparatuur worden gebruikt om asbest veilig te verwijderen en te elimineren, waardoor de ruimte weer veilig wordt voor bewoning

Soorten asbest plafonds herkennen

Het is belangrijk om te weten of je woning een asbestplafond heeft, zodat je de nodige stappen kunt ondernemen om het op een veilige manier te laten verwijderen. In dit artikel bespreken we de verschillende soorten asbestplafonds en hoe je ze kunt herkennen.

1. Picalplaten

asbest in Picalplaten

Picalplaten zijn een van de meest gebruikte asbestplafonds in België. Ze werden geproduceerd van 1949 tot 1983 en zijn herkenbaar aan hun:

 • Witte of lichtgrijze kleur
 • Gladde, egale oppervlakte
 • Vierkante of rechthoekige vorm, met een typische afmeting van 60 x 60 cm of 120 x 60 cm
 • Lichtere structuur in vergelijking met andere asbestplafonds

Let op: Picalplaten bevatten veel asbestvezels en zijn daarom extra gevaarlijk.

2. Asbestcementplaten

Asbestcementplaten plafond

Asbestcementplaten zijn een ander type asbestplafond dat veel werd gebruikt. Ze werden geproduceerd van 1933 tot 1993 en zijn herkenbaar aan hun:

 • Grijs of blauwgrijze kleur
 • Golfvormige structuur
 • Breekbare structuur
 • Zwaardere structuur in vergelijking met Picalplaten

Asbestcementplaten kunnen zowel in woningen als in gebouwen worden aangetroffen, en werden vaak gebruikt voor zowel plafonds als daken.

3. Spuitplafonds met asbest

Spuitplafonds met asbest

Spuitplafonds met asbest werden in de jaren 1960 en 1970 populair. Ze werden aangebracht door een mengsel van asbestvezels en water op het plafond te spuiten. Spuitplafonds met asbest zijn herkenbaar aan hun:

 • Witte of lichtgrijze kleur
 • Ruw, oneffen oppervlakte met kleine bobbels
 • Naadloze overgang tussen muur en plafond

Spuitplafonds met asbest kunnen moeilijk te herkennen zijn, omdat ze vaak overschilderd zijn.

4. Asbesttextiel

Asbesttextiel plafond

In de jaren 1960 en 1970 werden ook asbesttextielen gebruikt voor plafonds. Deze textielen, zoals linoleum of vinyl, bevatten asbestvezels en werden vaak op een frame bevestigd aan het plafond. Asbesttextielen met asbest zijn herkenbaar aan hun:

 • Verschillende texturen en patronen
 • Flexibele structuur
 • Vaak gecombineerd met metalen profielen

Asbesttextielen met asbest kunnen moeilijk te herkennen zijn, omdat ze vaak overschilderd of behangen zijn.

5. Harde plafondbeplating (Eternit)

asbest Eternit plafondbeplating

Harde plafondbeplating, ook wel Eternit plafondbeplating genoemd, werd vaak gebruikt in garages, kelders en andere ruimtes waar vocht aanwezig kon zijn. Deze platen zijn herkenbaar aan hun:

 • Grijze of beige kleur
 • Gladde, egale oppervlakte
 • Rechthoekige vorm, met een typische afmeting van 100 x 50 cm of 200 x 100 cm
 • Dikker en zwaarder dan andere asbestplafonds

6. Zachte plafondbeplating (Unalit)

Unalit plafondbeplating asbest

Zachte plafondbeplating, ook wel Unalit plafondbeplating genoemd, werd vaak gebruikt in woonkamers, slaapkamers en andere ruimtes waar een betere geluidsisolatie gewenst was. Deze platen zijn herkenbaar aan hun:

 • Witte of lichtgrijze kleur
 • Vilt-achtige structuur
 • Rechthoekige vorm, met een typische afmeting van 60 x 60 cm of 120 x 60 cm
 • Lichtere structuur in vergelijking met harde plafondbeplating

Unalit plafondbeplating kan asbest bevatten, vooral platen die geproduceerd zijn vóór 1983.

7. Beplating CV-ruimtes

Beplating CV-ruimtes asbest

In de technische ruimtes van woningen, zoals stookruimtes of CV-ruimtes, werden soms asbestplaten gebruikt voor de beplating van wanden en plafonds. Deze platen waren vaak:

 • Grijs of beige van kleur
 • Glad of met een lichte structuur
 • Rechthoekig of vierkant van vorm
 • Vervaardigd uit cementgebonden asbest

Asbestbeplating in CV-ruimtes kan een hoog gehalte aan asbestvezels bevatten en is daarom extra gevaarlijk.

8. Andere locaties

isolatie asbest plafond

Naast de bovenstaande materialen, kan asbest ook in andere componenten van een verlaagd plafond aanwezig zijn, zoals:

 • Lijm en plamuur: Asbestvezels werden soms toegevoegd aan lijm en plamuur die werden gebruikt voor de installatie van verlaagde plafonds.
 • Isolatiemateriaal: Asbest werd soms gebruikt als isolatiemateriaal tussen het verlaagde plafond en het bovenliggende plafond.
 • Verlichtingsarmaturen: Sommige oudere verlichtingsarmaturen kunnen asbest bevatten, vooral in de aansluitdoos of bedrading.

Wat te doen als je een asbestplafond vermoedt?

Als je vermoedt dat je woning een asbestplafond heeft, is het belangrijk om actie te ondernemen. Neem de volgende stappen:

 • Contacteer een erkende asbestdeskundige: Een erkende asbestdeskundige kan je woning inspecteren en bevestigen of er asbest aanwezig is.
 • Laat het asbestplafond op een veilige manier verwijderen: Laat het asbestplafond enkel verwijderen door een erkende asbestverwijderaar. Zelf asbest verwijderen is zeer gevaarlijk en ten zeerste af te raden.
 • Vraag een asbestattest aan: Na de asbestverwijdering kan je een asbestattest aanvragen bij een erkende asbestdeskundige. Dit attest bewijst dat de asbestverwijdering op een correcte en veilige manier is uitgevoerd.

Asbest plafond verwijderen: een stappenplan voor veilige demontage

Het verwijderen van een asbestplafond is een complexe en delicate taak die enkel mag worden uitgevoerd door erkende asbestverwijderaars. Zelf asbest verwijderen is zeer gevaarlijk en ten zeerste af te raden.

verwijderen van asbest in plafond

Stap 1: voorbereiding

Voordat de asbestverwijdering kan beginnen, neemt de erkende asbestverwijderaar een aantal voorbereidende stappen:

 • Inspectie: De asbestverwijderaar inspecteert de locatie waar het asbestplafond zich bevindt om de aard en omvang van de werkzaamheden te bepalen.
 • Informatieverplichting: De asbestverwijderaar informeert de bewoners van de woning of het gebouw over de asbestverwijderingswerken en de te nemen voorzorgsmaatregelen.
 • Afdekking: De omgeving rond de locatie waar het asbestplafond zich bevindt, wordt afgedekt met plasticfolie om te vermijden dat asbestvezels in de omgeving terechtkomen.
 • Inertie: De asbestverwijderaar bevochtigt het asbestplafond met water om de asbestvezels te binden en te voorkomen dat ze in de lucht terechtkomen.

Stap 2: demontage van het asbestplafond

De asbestverwijderaar demonteert het asbestplafond op een veilige en efficiënte manier. De methode die wordt gebruikt, hangt af van het type asbestplafond en de locatie. Enkele veelgebruikte methodes zijn:

 • Detachement: Het asbestplafond wordt voorzichtig losgemaakt van de ondergrond en in stukken verwijderd.
 • Inkapseling: Het asbestplafond wordt ingepakt in een ondoordringbare laag om te voorkomen dat asbestvezels vrijkomen.
 • Sloop: Het asbestplafond en de onderliggende constructie worden volledig verwijderd en afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie.

Stap 3: afwerking en controle

Na de demontage van het asbestplafond, neemt de erkende asbestverwijderaar de volgende stappen:

 • Schoonmaak: De locatie wordt grondig gereinigd met een stofzuiger met HEPA-filter om alle resterende asbestvezels te verwijderen.
 • Controle: De luchtkwaliteit wordt gemeten om te controleren of er nog asbestvezels in de lucht aanwezig zijn.
 • Afvalverwerking: Het asbestbevattende afval wordt op een veilige en verantwoorde manier afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie.
 • Asbestattest: De asbestverwijderaar levert een asbestattest af dat bewijst dat de asbestverwijdering op een correcte en veilige manier is uitgevoerd.

Als je vermoedt dat er een asbestplafond in je woning aanwezig is, contacteer dan een erkende asbestdeskundige voor een professionele inspectie en veilige verwijdering.

Asbest plafondplaten in de garage

Het is belangrijk om te weten of je garage asbest plafondplaten heeft, zodat je de nodige stappen kunt ondernemen om ze op een veilige manier te laten verwijderen.

Asbest plafondplaten in de garage

Kenmerken van asbest plafondplaten in garages

Asbest plafondplaten in garages zijn meestal:

 • Grijs of blauwgrijs van kleur
 • Golfvormig of met een platte structuur
 • Breekbaar en licht in vergelijking met moderne dakbedekkingen
 • Gemakkelijk te bevestigen aan het plafond

Naast het uiterlijk, zijn er nog andere kenmerken die kunnen wijzen op de aanwezigheid van asbest plafondplaten in je garage:

 • Asbestvezels: Asbestvezels zijn zichtbaar op gebroken randen of gaten in de platen. Wees voorzichtig bij het hanteren van asbestplaten, draag een stofmasker en vermijd inademing van stof.
 • Verwering: Oudere asbest plafondplaten kunnen verweerd zijn, met een verpoederde oppervlakte.
 • Mossen en lichen: Mossen en lichen groeien vaak op oude daken. De aanwezigheid van mossen en lichen op asbestplaten kan een indicatie zijn van de leeftijd van de platen en de mogelijke aanwezigheid van asbest.

Risico’s van asbest plafondplaten in garages

Asbest plafondplaten in garages kunnen een gezondheidsrisico vormen voor de bewoners en gebruikers van de garage. Wanneer de platen beschadigd raken of bij werkzaamheden aan het plafond, kunnen asbestvezels vrijkomen.

Inhalatie van asbestvezels kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals:

 • Longkanker
 • Mesothelioom (kanker van het vlies rond de longen en andere organen)
 • Asbestose (longaandoening door inademing van asbestvezels)

Types asbestplafonds, kenmerken, risico’s en prijzen voor verwijdering

Type asbestplafond Kenmerken Risico’s Gemiddelde prijs per m² voor verwijdering
Pica-platen Wit of lichtgrijs, glad oppervlak, vierkante of rechthoekige vorm (60×60 cm of 120×60 cm) Bevat veel asbestvezels, hoog risico €50 tot €70
Asbestcementplaten Grijs of blauwgrijs, golfvormige structuur, breekbaar Kan asbestvezels bevatten, vooral platen geproduceerd voor 1986 €20 tot €35
Spuitplafonds met asbest Witte of lichtgrijze kleur, ruw oppervlak met kleine bobbels, naadloze overgang tussen muur en plafond Bevat asbestvezels, kan moeilijk te herkennen zijn door overschildering €40 tot €60
Asbesttextiel Verschillende texturen en patronen, flexibele structuur, vaak gecombineerd met metalen profielen Bevat asbestvezels, kan moeilijk te herkennen zijn door overschildering of behang €30 tot €50

Gevaren van asbestplafonds

Asbestplafonds zijn gevaarlijk wanneer de asbestvezels vrijkomen. Dit kan gebeuren door:

 • Slijtage: Door veroudering of beschadiging van het plafond kunnen asbestvezels loskomen.
 • Renovatiewerkzaamheden: Bij renovatiewerkzaamheden aan het plafond kunnen asbestvezels vrijkomen.
 • Natuurlijke aftakeling: Asbestvezels kunnen na verloop van tijd broos worden en afbreken.

Inhalatie van asbestvezels kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals:

 • Longkanker: De meest voorkomende asbestgerelateerde aandoening.
 • Mesothelioom: Een zeldzame vorm van kanker die zich vormt in het vlies rond de longen en andere organen.
 • Asbestose: Een longziekte die permanente littekens en ademhalingsproblemen veroorzaakt.

Conclusie

Asbestplafonds kunnen een gevaar voor de gezondheid vormen. Als je vermoedt dat je een asbestplafond hebt, is het belangrijk om actie te ondernemen. Laat het asbest op een veilige manier verwijderen door een erkende asbestverwijderaar.