Soorten asbestattesten: Welke types zijn er en wat zijn de verschillen?

Asbestattesten zijn er in verschillende soorten, elk met een eigen doel en toepassingsgebied. In dit artikel belichten we de verschillende typen asbestattesten en helpen we u om te bepalen welk type het meest geschikt is voor uw situatie.

soorten asbestattesten

1. Type A: Asbestinventaris

Het asbestinventaris is het meest basistype asbestattest. Het geeft een overzicht van alle zichtbare asbesthoudende materialen in uw woning, zonder laboratoriumonderzoek. Dit type attest is geschikt voor:

 • Woningen die gebouwd zijn na 1993: In deze woningen is het gebruik van asbest verboden, dus een asbestinventaris kan geruststellen over de aanwezigheid of afwezigheid van asbest.
 • Woningen waar renovatiewerken gepland zijn die geen ingrijpende ingrepen in de structurele elementen van de woning omvatten.

2. Type B: Asbestbeoordeling

Een asbestbeoordeling is een uitgebreidere inspectie dan een asbestinventaris. Naast de zichtbare asbesthoudende materialen, worden ook ontoegankelijke of verborgen elementen onderzocht. Er worden stalen genomen van verdachte materialen en deze worden geanalyseerd in een laboratorium. Dit type attest is geschikt voor:

 • Woningen waar renovatiewerken gepland zijn die ingrijpende ingrepen in de structurele elementen van de woning omvatten.
 • Woningen waar er een vermoeden is van verborgen asbest, bijvoorbeeld in spouwmuren of vloeren.

3. Type C: Controle na sanering

Een controle na sanering wordt uitgevoerd nadat asbesthoudende materialen zijn verwijderd uit een woning. De asbestdeskundige controleert of alle asbest daadwerkelijk is verwijderd en of de sanering volgens de wettelijke normen is uitgevoerd. Dit type attest is essentieel voor:

 • Het sluiten van een asbestsaneringsproject.
 • Het verkrijgen van een attest van vrijstelling van asbestgevaar.

4. Type D: Periodieke keuring

Een periodieke keuring is een herhaalde inspectie van een gebouw op de aanwezigheid van asbest. Dit type keuring is wettelijk verplicht voor:

 • Bepaalde categorieën van gebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen en kantoren.
 • Gebouwen waar in het verleden asbestverwijderingswerken zijn uitgevoerd.

Welke type asbestattest heeft u nodig?

De keuze van het juiste type asbestattest hangt af van uw specifieke situatie. Raadpleeg een erkende asbestdeskundige voor advies over het type attest dat het meest geschikt is voor uw woning of gebouw.

Extra tips:

 • Zorg ervoor dat u kiest voor een erkende asbestdeskundige die is gecertificeerd voor het uitvoeren van het type asbestattest dat u nodig heeft.
 • Vergelijk offertes van verschillende asbestdeskundigen voordat u een opdracht plaatst.
 • Vraag de asbestdeskundige om een duidelijke uitleg van de bevindingen in het asbestattest.

Conclusie

Asbestattesten zijn essentiële documenten die u informeren over de aanwezigheid van asbest in uw woning of gebouw. Door te kiezen voor het juiste type asbestattest kunt u uw gezondheid beschermen, uw woning veilig houden en voldoen aan de wettelijke voorschriften.