Asbest Dak Verwijderen: Stappenplan, verplichtingen, Kosten & Tips

Asbest is een gevaarlijk materiaal dat ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken, waaronder longkanker, mesothelioom en asbestose. Als uw woning een asbestdak heeft, is het belangrijk om stappen te ondernemen om het veilig te laten verwijderen.

Dit artikel geeft een overzicht van het proces van asbest dakverwijdering, inclusief de stappen die betrokken zijn, de kosten en de veiligheidsmaatregelen die u moet nemen.

asbest dak verwijderen

Stappen in het asbest dakverwijderingsproces

Het proces van asbest dakverwijdering kan worden onderverdeeld in de volgende stappen:

 1. Inspectie en beoordeling: De eerste stap is om uw dak te laten inspecteren door een gekwalificeerde asbestverwijderingsspecialist. De specialist zal de omvang van het asbest op uw dak beoordelen en een plan opstellen voor de verwijdering ervan.
 2. Vergunning: In de meeste gebieden is een vergunning vereist voordat u asbest mag verwijderen. Neem contact op met uw plaatselijke bouw- en vergunningskantoor voor meer informatie over de vergunningvereisten in uw omgeving.
 3. Voorbereiding: Voordat het asbest kan worden verwijderd, moet het gebied rond het dak worden voorbereid. Dit omvat het afdekken van aangrenzende gebieden met plastic om te voorkomen dat asbestvezels zich verspreiden, en het verwijderen van alle meubels of andere voorwerpen uit het gebied.
 4. Verwijdering van asbest: Het asbest wordt vervolgens van het dak verwijderd door een gekwalificeerde aannemer. De aannemer zal speciale apparatuur en technieken gebruiken om het asbest veilig te verwijderen en blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren.
 5. Schoonmaken en afvoer: Nadat het asbest is verwijderd, wordt het gebied grondig schoongemaakt om alle resterende asbestvezels te verwijderen. Het asbest wordt vervolgens afgevoerd naar een erkende verwerkingsfaciliteit.

asbest dak

Soorten Asbestdaken

Asbestdaken waren in de vorige eeuw een populaire keuze vanwege de waterdichtheid, degelijkheid en het relatief lage prijskaartje.

asbest daken

Echter, sinds 2001 is het gebruik van asbest in België verboden vanwege de ernstige gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met inademing van asbestvezels.

Vandaag de dag zijn er nog steeds veel huizen en gebouwen in Vlaanderen met asbestdaken. Hier bespreken we de verschillende soorten asbestdaken die er waren.

Asbestgolfplaten:

verwijderen asbest golfplaten

Asbestgolfplaten waren de meest gebruikte vorm van asbestdakbedekking. Ze werden gemaakt van geperst cement waarin asbestvezels waren verwerkt. Asbestgolfplaten zijn er in verschillende soorten en maten, met verschillende profielen en lengtes. De meest gebruikte types waren de rechte en golf golfplaten.

Asbestleien:

asbest leien dak verwijderen

Asbest leien zijn platte, rechthoekige dakpannen die gemaakt werden van een mengsel van cement, water en asbestvezels. Ze werden vaak gebruikt voor hellende daken met een traditionele uitstraling. Asbestleien zijn er in verschillende formaten en kleuren.

Asbest shingles:

Asbest shingles zijn kleine, vierkante of rechthoekige dakpannen die gemaakt werden van geperst asbestcement. Ze werden vaak gebruikt voor hellende daken met een schubbenpatroon. Asbest shingles zijn er in verschillende kleuren en texturen.

Asbestbitumen:

Asbestbitumen is een dakbedekking die gemaakt werd van bitumen waaraan asbestvezels waren toegevoegd. Het werd vaak gebruikt voor platte daken en dakgoten. Asbestbitumen is er in verschillende vormen, zoals platen, rollen en stroken.

Wat met het onderdak

asbest onderdak vervangen

Naast asbestdaken, werd asbest in de vorige eeuw ook wel gebruikt als onderdak. Asbestcementplaten werden vaak geplaatst onder dakpannen of shingles om extra bescherming te bieden tegen vocht en wind. Echter, net zoals asbestdaken, is het gebruik van asbest in onderdaken sinds 2001 verboden in België.

Kosten van asbest dakverwijdering

asbest dak verwijderen prijs

De prijs van asbest dakverwijdering kunnen variëren afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de grootte van het dak, de complexiteit van de klus en de locatie van uw woning. In het algemeen kunt u verwachten tussen € 5.000 en € 15.000 te betalen voor de verwijdering van asbest van een gemiddeld dak.

Veiligheidsmaatregelen bij asbest dakverwijdering

Asbest dakverwijdering is een gevaarlijke klus die alleen mag worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals. Neem tijdens het verwijderen van asbest de volgende veiligheidsmaatregelen:

 • Blijf uit de buurt van het werkgebied: Tijdens de asbestverwijderingsproces is het belangrijk om uit de buurt van het werkgebied te blijven. Dit helpt om blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren.
 • Draag beschermende kleding: Draag tijdens de asbestverwijderingsproces beschermende kleding, waaronder een stofmasker, handschoenen en een overall.
 • Volg de instructies van de aannemer: Volg altijd de instructies van de aannemer die het asbest van uw dak verwijdert.
 • Zoek medisch advies: Als u na blootstelling aan asbest gezondheidsproblemen ervaart, zoek dan onmiddellijk medisch advies.

Wettelijke verplichting tot verwijdering van asbestdaken in Vlaanderen:

 • Vanaf 2024: Asbestdaken op nieuwe en gerenoveerde woongebouwen moeten verplicht verwijderd worden.
 • Vanaf 2034: Alle asbestdaken in Vlaanderen moeten verwijderd worden, met uitzondering van enkele specifieke situaties.

Uitzonderingen:

 • Asbestdaken op monumenten en beschermde gebouwen: Deze daken mogen mogelijk behouden worden mits er aan strenge voorwaarden wordt voldaan.
 • Asbestdaken die niet toegankelijk zijn: Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een asbestdak te laten zitten als het niet op een veilige manier verwijderd kan worden.
 • Asbestdaken met een kleine oppervlakte (minder dan 10 m²): Deze daken mogen mogelijk behouden worden mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

asbest dak vervangen

Belangrijke aandachtspunten:

 • Verwijder nooit zelf een asbestdak: Asbestverwijdering is een complexe en gevaarlijke klus die enkel door een erkende asbestverwijderingsdeskundige mag worden uitgevoerd. Zelf asbest verwijderen kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.
 • Schakel een erkende asbestdeskundige in: Zorg ervoor dat u kiest voor een erkende asbestverwijderingsbedrijf dat beschikt over de nodige vergunningen en verzekeringen. U kunt een lijst van erkende bedrijven vinden op de website van de Vlaamse overheid.
 • Vraag om een schriftelijke offerte: Vraag voordat u met een asbestverwijderingsbedrijf in zee gaat om een schriftelijke offerte met alle kostenposten en de garantievoorwaarden.
 • Controleer of de aannemer verzekerd is: Zorg ervoor dat het asbestverwijderingsbedrijf beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering en een verzekering voor beroepsrisico’s.
 • Informeer naar de werkwijze: Vraag de asbestverwijderingsdeskundige hoe hij te werk gaat en welke veiligheidsmaatregelen er zullen worden genomen.
 • Wees aanwezig tijdens de werkzaamheden: Het is belangrijk dat u aanwezig bent tijdens de werkzaamheden om te controleren of alles op een veilige en correcte manier verloopt.
 • Doe aangifte van de asbestverwijdering: Na de verwijdering van het asbestdak, moet u de werkzaamheden aangifte doen bij de afvalstoffenbeheerder van uw gemeente.

Conclusie

Asbest dakverwijdering is een belangrijke klus die moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals. Door de stappen in dit artikel te volgen, kunt u ervoor zorgen dat uw asbestdak veilig en efficiënt wordt verwijderd.