Premie Asbest Verwijderen 2024: Tot €8 per m² Terugvorderen!

Er zijn verschillende premies beschikbaar voor het verwijderen van asbest in Vlaanderen. De Mijn VerbouwPremie biedt een premie van € 8 per m² voor asbestverwijdering in combinatie met andere renovatiewerken. Fluvius biedt een eenmalige premie van € 12 per m² (excl. btw) voor asbestverwijdering en het plaatsen van zonnepanelen op niet-verwarmde, niet-residentiële asbesthoudende gebouwen. De Mijn VerbouwLening biedt een goedkoop lening voor renovatiewerken, waaronder asbestverwijdering. Lokale besturen kunnen initiatieven starten om asbestverwijdering voor particulieren voordeliger te maken, met financiële ondersteuning van de OVAM. De OVAM biedt ook andere subsidies voor asbestverwijdering, met een focus op doelgroepen zoals land- en tuinbouwers, scholen en bedrijven. Het is belangrijk te zorgen dat de asbestverwijdering veilig en correct gebeurt door een gecertificeerd professional

In 2024 blijft de premie voor asbestverwijdering in Vlaanderen behouden.

Deze premie stimuleert de verwijdering van asbest en draagt bij aan een gezondere en veiligere leefomgeving.

Premie Asbest Verwijderen

MijnVerbouwPremie voor asbestverwijdering

De MijnVerbouwPremie van de Vlaamse overheid biedt een premie voor de verwijdering van asbestdaken en asbest uit gevels. De premie bedraagt:

 • € 8 per vierkante meter voor asbestdaken
 • € 4 per vierkante meter voor asbest in gevels

Voorwaarden:

 • De woning moet vóór 2001 zijn gebouwd.
 • De asbestverwijdering moet worden uitgevoerd door een erkende asbestverwijderaar.
 • Je moet een asbestattest voorleggen waaruit blijkt dat er asbest aanwezig is.
 • Je moet de facturen van de asbestverwijdering kunnen voorleggen.

Aanvraag:

Je kan de MijnVerbouwPremie online aanvragen via de website van VLAK (Vlaams Agentschap voor Wonen en Bouwpaletten): https://www.vlaanderen.be/premies-voor-renovatie/mijn-verbouwpremie. Je kan de premie ook aanvragen via het postkantoor.

Tip: Combineer de MijnVerbouwPremie met de isolatiewerken aan je dak of gevel. Zo kan je tot € 16 per vierkante meter premie ontvangen.

Fluvius premie voor asbestverwijdering met zonnepanelen

Netbeheerder Fluvius biedt een premie aan voor de verwijdering van asbest van niet-residentiële gebouwen als je op hetzelfde dak zonnepanelen laat plaatsen. De premie bedraagt € 8 per vierkante meter asbestdak.

Voorwaarden:

 • Het niet-residentiële gebouw moet in Vlaanderen gelegen zijn.
 • De asbestverwijdering moet worden uitgevoerd door een erkende asbestverwijderaar.
 • Je moet een asbestattest voorleggen waaruit blijkt dat er asbest aanwezig is.
 • Je moet de facturen van de asbestverwijdering en de zonnepaneleninstallatie kunnen voorleggen.

Aanvraag:

Je kan de Fluvius premie online aanvragen via de website van Fluvius: https://www.fluvius.be/nl/premies/asbestverwijdering-niet-verwarmde-gebouwen-plaatsing-zonnepanelen

Mijn VerbouwLening

Naast premies kan je ook een renteloze lening afsluiten voor de financiering van asbestverwijdering. De Mijn VerbouwLening van de Vlaamse overheid is bedoeld voor renovatiewerken aan je woning, waaronder asbestverwijdering. Je kan lenen tot € 50.000 aan een rentevoet van 0%.

Voorwaarden:

 • De woning moet vóór 2001 zijn gebouwd.
 • De asbestverwijdering moet worden uitgevoerd door een erkende asbestverwijderaar.
 • Je moet een asbestattest voorleggen waaruit blijkt dat er asbest aanwezig is.
 • Je moet de facturen van de asbestverwijdering kunnen voorleggen.

Aanvraag:

Je kan de Mijn VerbouwLening online aanvragen via de website van VLAK: https://www.vlaanderen.be/premies-voor-renovatie/mijn-verbouwpremie.

Andere subsidies

Naast de premies die we al bespraken, zijn er nog andere subsidies beschikbaar voor asbestverwijdering. Deze subsidies zijn vaak gericht op specifieke doelgroepen of gebieden. Zo is er bijvoorbeeld een subsidie voor landbouwers voor de verwijdering van asbest uit hun stallen en loodsen. En in sommige steden en gemeenten zijn er subsidies beschikbaar voor laaginkomenshuishoudens.

Hoe vind je andere subsidies?

Je kan meer informatie over andere subsidies voor asbestverwijdering vinden op de website van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij): https://ovam.vlaanderen.be/ondersteuning-en-subsidies-voor-particulieren. Op deze website vind je een overzicht van alle beschikbare subsidies, met inbegrip van de voorwaarden en de procedure voor het aanvragen van de subsidie.

Lokale asbestafbouwprojecten

Naast premies en subsidies, zijn er ook lokale asbestafbouwprojecten waar je aan kan deelnemen. Deze projecten worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en de lokale besturen, en bieden vaak extra voordelen zoals:

 • Gratis asbestinventaris: Een expert komt gratis bij je thuis om de aanwezigheid van asbest te bepalen.
 • Begeleiding bij de sanering: Je krijgt hulp bij het vinden van een erkende asbestverwijderaar en bij de aanvraag van de nodige vergunningen.
 • Financiële steun: Je kan een subsidie krijgen voor de kosten van de asbestverwijdering.

Hoe vind je een lokaal asbestafbouwproject?

Je kan een lokaal asbestafbouwproject vinden via de website van OVAM: https://ovam.vlaanderen.be/ondersteuning-en-subsidies-voor-particulieren. Op deze website vind je een lijst met alle lopende projecten in Vlaanderen. Je kan de lijst filteren op basis van je woonplaats of postcode.

Voordelen van deelname aan een lokaal asbestafbouwproject:

 • Gratis of goedkope asbestverwijdering: De kosten van de asbestverwijdering worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en de lokale besturen.
 • Ontzorging: Je krijgt hulp bij de aanpak van asbest in je woning.
 • Veilige sanering: De asbestverwijdering wordt uitgevoerd door een erkende asbestverwijderaar.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie voor asbestverwijdering bedraagt in 2024 tot €8 per vierkante meter.

Het exacte bedrag hangt af van het type asbest en de combinatie met isolatiemaatregelen.

Welke soorten asbest komen in aanmerking?

Extra premie bij combinatie met isolatiemaatregelen:

 • Muurisolatie: Extra premie van €4 per m² asbest.
 • Dakisolatie: Extra premie van €4 per m² asbest.

subsidie asbest verwijderen

Voorwaarden voor de premie:

 • De woning moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.
 • De asbestverwijdering moet worden uitgevoerd door een erkende asbestverwijderaar.
 • De facturen en attesten van de asbestverwijdering moeten bewaard worden.
 • De aanvraag voor de premie moet worden ingediend binnen de wettelijke termijn.

Wie kan een premie aanvragen?

De premie voor asbestverwijdering is bedoeld voor:

 • Eigenaars van een woning: Je kan de premie aanvragen als je eigenaar bent van een woning die vóór 2001 is gebouwd.
 • Huurders: In sommige gevallen kunnen ook huurders een premie aanvragen. Dit is enkel mogelijk met de toestemming van de eigenaar.
 • Verenigingen van eigenaars: Verenigingen van eigenaars kunnen een premie aanvragen voor de verwijdering van asbest uit de gemeenschappelijke delen van een gebouw.

Hoe kunt u de premie aanvragen?

U kunt de premie voor asbestverwijdering aanvragen via het online premieplatform van Fluvius: https://www.fluvius.be/nl/premies/premies-voor-bedrijven/asbestverwijdering-niet-verwarmde-gebouwen-plaatsing-zonnepanelen.

Tips:

 • Vraag offertes op bij verschillende erkende asbestverwijderaars.
 • Vergelijk de prijzen en diensten.
 • Kies voor een asbestverwijderaar die gespecialiseerd is in het type asbest dat u moet laten verwijderen.
 • Dien uw aanvraag voor de premie tijdig in.

Conclusie:

De premie voor asbestverwijdering is een financiële tegemoetkoming die u kan helpen om de kosten van asbestverwijdering te dekken.

Profiteer van deze premie in 2024 en maak uw woning veiliger en gezonder!

Bronnen: