Soorten Asbest: Herkennen, gevaren en eigenschappen

Asbest, een verzamelnaam voor zes natuurlijk voorkomende mineralen, werd tot in de jaren 90 veelvuldig gebruikt in bouwmaterialen vanwege zijn brandwerende, isolerende en versterkende eigenschappen. Echter, asbest bleek een sluipmoordenaar te zijn, met ernstige gezondheidsrisico’s zoals longkanker en mesothelioom.

In dit artikel bespreken we de verschillende soorten asbest, hoe u ze kunt herkennen, hun eigenschappen, welke soorten het gevaarlijkst zijn en hoe u asbest veilig kunt laten verwijderen.

soorten asbest

Soorten Asbest:

Er zijn twee hoofdcategorieën asbest:

Serpentijn asbest:

 • Chrysotiel (wit asbest): Dit is de meest voorkomende vorm van asbest. Het heeft gekrulde, flexibele vezels en wordt beschouwd als minder gevaarlijk dan amfibool asbest. Chrysotiel werd veel gebruikt in isolatiematerialen, cementproducten, remvoeringen en textiel.

Amfibool asbest:

 • Amosiet (bruin asbest): Deze vorm van asbest heeft rechte, naaldachtige vezels en wordt als gevaarlijker beschouwd dan chrysotiel. Amosiet werd vaak gebruikt in cementplaten, isolatiematerialen en brandwerende producten.
 • Crocidoliet (blauw asbest): Dit is de gevaarlijkste vorm van asbest vanwege de zeer fijne, naaldachtige vezels die diep in de longen kunnen doordringen. Crocidoliet werd gebruikt in cementproducten, isolatiematerialen en spuitpleister.
 • Anthophylliet, tremoliet en actinoliet: Deze vormen van asbest komen minder vaak voor en werden gebruikt in isolatiematerialen, bouwproducten en sommige soorten verf.
bruine asbest
bruine asbest

Asbest herkennen:

Het herkennen van asbest is niet eenvoudig, omdat het vaak verwerkt is in andere materialen. Enkele kenmerken waar u op kunt letten zijn:

 • Vezelachtige structuur: Asbest heeft een vezelachtige structuur die zichtbaar kan zijn bij beschadiging of verwering.
 • Kleur: Asbest kan verschillende kleuren hebben, maar is vaak wit, grijs, bruin of blauw.
 • Locatie: Asbest werd gebruikt in veel bouwmaterialen, zoals dakleien, golfplaten, gevelbekleding, vinylvloeren, isolatiemateriaal en leidingen.

Twijfel? Schakel altijd een erkend asbestdeskundige in voor een asbestinventarisatie.

Eigenschappen van asbest:

 • Brandwerend: Asbest is zeer goed bestand tegen hitte en vuur.
 • Isolerend: Asbest heeft goede thermische en elektrische isolerende eigenschappen.
 • Sterk en duurzaam: Asbestvezels zijn zeer sterk en slijtvast.

Welke soorten asbest zijn gevaarlijk?

Alle soorten asbest zijn gevaarlijk en kunnen bij inademing ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Amfibool asbest wordt als gevaarlijker beschouwd dan serpentijn asbest, omdat de naaldachtige vezels zich gemakkelijker in de longen nestelen.

Asbest verwijderen:

Let op: Zelf asbest verwijderen is verboden en gevaarlijk. Schakel altijd een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in.

Het verwijderen van asbest is een complex proces dat bestaat uit verschillende stappen:

 • Asbestinventarisatie: Een asbestdeskundige onderzoekt de woning en maakt een inventarisatie van alle asbesthoudende materialen.
 • Risicobeoordeling: De deskundige beoordeelt de risico’s van de asbesthoudende materialen en stelt een verwijderingsplan op.
 • Veiligheidsmaatregelen: Het asbestverwijderingsbedrijf neemt de nodige veiligheidsmaatregelen, zoals het afschermen van de werkplek en het dragen van beschermende kleding.
 • Verwijdering: Het asbest wordt zorgvuldig verwijderd en verpakt in speciale zakken.
 • Afvoer: Het asbest wordt afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie.
 • Controle: Na de verwijdering wordt een controlemeting uitgevoerd om te controleren of alle asbestvezels zijn verwijderd.
 • Asbestattest: Het asbestverwijderingsbedrijf levert een asbestattest af als bewijs dat het asbest op een veilige en correcte manier is verwijderd.

Gevaren van asbest:

Alle soorten asbest zijn gevaarlijk en kunnen bij inademing ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. De meest voorkomende asbestgerelateerde ziekten zijn:

 • Asbestose: Een chronische longziekte die wordt veroorzaakt door littekenweefsel in de longen als gevolg van langdurige blootstelling aan asbest.
 • Longkanker: Asbest is een belangrijke oorzaak van longkanker, vooral bij mensen die ook roken.
 • Mesothelioom: Een zeldzame maar agressieve vorm van kanker die zich ontwikkelt in het mesothelium, een membraan dat de longen, buikholte en het hart bekleedt.

Kosten asbest verwijderen:

De kosten voor het verwijderen van asbest variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de hoeveelheid asbest, de locatie van het asbest en de complexiteit van de verwijdering. Gemiddeld kost het verwijderen van asbest tussen de €30 en €50 per vierkante meter.

Conclusie

Asbest is een gevaarlijk materiaal dat ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Het is belangrijk om asbest te herkennen en het op een veilige en verantwoorde manier te laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.