Eternit platen asbest herkennen: uiterlijk, coderingen en leeftijd

Eternit is een merknaam voor asbestcementplaten die vanaf het begin van de 20ste eeuw tot 1993 in België massaal werden gebruikt als dakbedekking en gevelbekleding. Asbest is echter sinds 2001 verboden omwille van de gezondheidsrisico’s die het met zich meebrengt.

Het is dus belangrijk om te weten of je woning Eternit asbestplaten bevat. Zo kan je tijdig de nodige stappen ondernemen om ze veilig te laten verwijderen. Maar hoe herken je Eternit asbestplaten? In dit artikel zetten we enkele kenmerken op een rijtje waaraan je ze kan herkennen.

eternit platen asbest herkennen
eternit platen asbest herkennen

Uiterlijk

Eternit asbestplaten zijn doorgaans grijs of blauwgrijs van kleur. Ze hebben een golfvormige structuur, met grote golven (ongeveer 18 cm breed). De platen zijn broos en licht in vergelijking met moderne dakbedekkingen.

Eternit asbest
Eternit asbest

Coderingen

Een van de manieren om Eternit asbestplaten te herkennen, is door te zoeken naar coderingen op de platen. Deze coderingen kunnen verschillende vormen aannemen:

  • Letters en cijfers: Sommige Eternit asbestplaten hebben een code opgedrukt met letters en cijfers, bijvoorbeeld “NT” of “N.T.”. Deze codes geven meestal het productietype en/of de productiedatum van de platen aan. Platen met de codes “NT” of “N.T.” bevatten hoogstwaarschijnlijk asbest.
  • Logo’s: Sommige Eternit asbestplaten hebben een logo opgedrukt. Het oude Eternit logo (een driehoek met de letters “ETERNIT”) kan op sommige asbestproducten terug te vinden zijn.
  • Geen codering: Het is belangrijk om te weten dat niet alle Eternit asbestplaten een codering of logo hebben. In dat geval is het moeilijker om te herkennen of de platen asbest bevatten. Andere kenmerken, zoals de leeftijd en uiterlijk van de platen, kunnen dan belangrijke indicatoren zijn.

Leeftijd

Zoals we al zeiden, werden Eternit asbestplaten tot 1993 geproduceerd. Bevat je woning golfplaten die ouder zijn dan 1994, dan is de kans groot dat het Eternit asbestplaten zijn.

Andere kenmerken

Naast de bovenstaande kenmerken, kunnen Eternit asbestplaten ook nog andere kenmerken vertonen, zoals:

  • Asbestvezels: Asbestvezels zijn zichtbaar op gebroken randen of gaten in de platen. Wees voorzichtig bij het hanteren van asbestplaten, draag een stofmasker en vermijd inademing van stof.
  • Verwering: Oudere Eternit asbestplaten kunnen verweerd zijn, met een verpoederde oppervlakte.
  • Mossen en lichen: Mossen en lichen groeien vaak op oude daken. De aanwezigheid van mossen en lichen op Eternit platen kan een indicatie zijn van de leeftijd van de platen en de mogelijke aanwezigheid van asbest.

Twijfel? Laat een expert oordelen

Heb je twijfel of je woning Eternit asbestplaten bevat? Neem dan geen enkel risico en contacteer een erkend asbestdeskundige. Hij kan je woning inspecteren en bevestigen of er asbest aanwezig is. Zo kan je op een veilige manier de nodige stappen ondernemen voor de verwijdering van de asbestplaten.

Eternit platen asbest
Eternit platen asbest

In welke Eternit producten zit asbest?

Niet alle Eternit producten bevatten asbest. De dakplaten en lei die vóór 2001 zijn geproduceerd, bevatten wellicht asbest. Andere Eternit producten, zoals bloempotten en schoorstenen, zijn altijd asbestvrij geweest.

Hieronder vind je een overzicht van de Eternit producten waarin asbest kan zitten:

Tot slot

Eternit asbestplaten herkennen is niet altijd eenvoudig. Maar door te letten op de kenmerken die we in dit artikel hebben besproken, kan je al een eerste inschatting maken. Bij twijfel is het echter altijd raadzaam om een erkend asbestdeskundige in te schakelen.