Asbest Verwijderen Muren: Herkennen en kosten

Asbest, een schadelijk materiaal dat vroeger veel werd gebruikt in de bouw, kan ook in muren aanwezig zijn. Het herkennen en veilig verwijderen van asbest in muren is cruciaal voor de gezondheid van bewoners en werknemers. In dit artikel bespreken we alles wat u moet weten over asbest in muren.

asbest muur verwijderen

Asbest in muren herkennen:

Asbest werd vaak toegevoegd aan bouwmaterialen voor 1998 vanwege zijn brandwerende en isolerende eigenschappen. In muren kan asbest voorkomen in verschillende vormen:

  • Asbestcementplaten: Deze platen werden gebruikt voor binnen- en buitenmuren en zijn te herkennen aan hun vezelachtige structuur en grijze of witte kleur.
  • Spouwmuurisolatie: In oudere woningen werd asbest gebruikt als isolatiemateriaal in de spouwmuur. Dit kan losse asbestvezels of asbesthoudende platen zijn.
  • Lijmresten: Oude lijmresten onder tegels of behang kunnen asbest bevatten.

Twijfel? Schakel altijd een erkend asbestdeskundige in voor een asbestinventarisatie.

Risico’s van asbest in muren:

Asbestvezels kunnen bij inademing ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals longkanker en mesothelioom. Bij beschadiging of verwering van asbesthoudend materiaal in muren kunnen deze vezels vrijkomen in de lucht.

Asbest uit muren verwijderen:

Het verwijderen van asbest uit muren is een specialistische klus die nooit zelf mag worden uitgevoerd. Schakel altijd een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in. Zij beschikken over de juiste beschermingsmiddelen, kennis en ervaring om asbest veilig te verwijderen volgens de wettelijke voorschriften.

Kosten asbest uit muren verwijderen:

De kosten voor het verwijderen van asbest uit muren variëren afhankelijk van:

  • Oppervlakte: Hoe groter het oppervlak, hoe hoger de kosten.
  • Locatie: Asbest in spouwmuren is moeilijker te bereiken en kan dus duurder zijn om te verwijderen.
  • Type asbest: Hechtgebonden asbest (zoals asbestcementplaten) is over het algemeen goedkoper te verwijderen dan niet-hechtgebonden asbest (zoals spuitasbest).
  • Aanvullende werkzaamheden: Mogelijk zijn er extra kosten voor het herstellen van de muur na verwijdering.

Gemiddeld kost het verwijderen van asbest uit muren tussen de €30 en €50 per vierkante meter, inclusief afvoer en stortkosten.

Zelf asbest uit muren verwijderen:

Let op: Zelf asbest verwijderen is verboden en kan leiden tot hoge boetes! Het is gevaarlijk en kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Laat asbest altijd verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Conclusie:

Asbest in muren kan een ernstig gezondheidsrisico vormen. Laat het daarom altijd verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Zij kunnen u ook adviseren over de verschillende soorten asbest in muren en de meest geschikte verwijderingsmethode.