Hechtgebonden asbest: Toepassingen, Verwijderingsprocedure en kosten

Hechtgebonden asbest is asbest dat stevig vastzit in het materiaal waarin het is verwerkt. Dit maakt het minder gevaarlijk dan niet-hechtgebonden asbest, omdat de vezels minder snel vrij kunnen komen. Toch blijft het belangrijk om voorzichtig te zijn met hechtgebonden asbest en het op een verantwoorde manier te beheren of te verwijderen.

Hechtgebonden asbest

De verschillende staten van Hechtgebonden asbest

Hechtgebonden asbest kan zich in verschillende staten bevinden, die bepalend zijn voor de risico’s en de te nemen maatregelen:

 • Intact (onbeschadigd): Asbestvezels zijn stevig gebonden in het materiaal en komen niet vrij. Dit vormt het laagste risico, maar regelmatige inspectie is nodig om de staat te monitoren.
 • Beschadigd: Het materiaal is gebroken, gescheurd of vertoont andere vormen van slijtage. Hierdoor kunnen asbestvezels vrijkomen en een gezondheidsrisico vormen. Verwijdering of inkapseling is vaak noodzakelijk.
 • Verweerd: Langdurige blootstelling aan weersinvloeden heeft het materiaal aangetast, waardoor het broos is geworden en asbestvezels kunnen vrijkomen. Verwijdering is meestal de beste optie.

De staat van hechtgebonden asbest is cruciaal bij het bepalen van de te nemen maatregelen. Een asbestdeskundige kan de staat van het asbest beoordelen en adviseren over de beste aanpak, zoals verwijderen, inkapselen of monitoren.

Toepassingen van hechtgebonden asbest

Hechtgebonden asbest is in het verleden veel gebruikt in verschillende bouwmaterialen, waaronder:

 • Dakbedekking: Asbestcementleien en golfplaten werden veel gebruikt voor daken vanwege hun duurzaamheid en brandwerendheid.
 • Gevelbekleding: Asbestcementplaten werden ook vaak toegepast als gevelbekleding.
 • Vloertegels: Asbestvinyltegels waren populair vanwege hun slijtvastheid en gemakkelijke onderhoud.
 • Leidingen: Asbestcement werd gebruikt voor rioleringsbuizen en waterleidingen.
 • Plafondplaten: Asbest werd toegevoegd aan plafondplaten voor brandwerendheid en geluidsisolatie.
 • Vensterbanken: asbestcement vensterbanken
 • Bijgebouwen: asbestcement golfplaten in garages, schuren en carports

Het is belangrijk om te weten waar hechtgebonden asbest zich bevindt, omdat dit de risico’s op blootstelling aan asbestvezels beïnvloedt. Asbest dat zich op moeilijk bereikbare plaatsen bevindt, zoals in spouwmuren of onder vloeren, vormt over het algemeen een kleiner risico dan asbest dat zich op gemakkelijk bereikbare plaatsen bevindt, zoals in dakleien of gevelbekleding.

Toepassingen van hechtgebonden asbest

Als u vermoedt dat er asbest aanwezig is in uw woning of gebouw, is het belangrijk om een erkend asbestdeskundige in te schakelen. Deze kan een asbestinventarisatie uitvoeren en vaststellen of er asbest aanwezig is, om welk type asbest het gaat en in welke staat het zich bevindt. Op basis van deze informatie kan de asbestdeskundige u adviseren over de te nemen maatregelen.

Hoeveelheid van hechtgebonden asbest

De hoeveelheid hechtgebonden asbest in een woning of gebouw wordt meestal uitgedrukt in vierkante meters (m²). Dit is de oppervlakte van het materiaal dat asbest bevat.

De hoeveelheid asbest is een belangrijke factor bij het bepalen van de risico’s en de kosten van verwijdering. Hoe groter de hoeveelheid asbest, hoe groter het risico op blootstelling aan asbestvezels en hoe hoger de kosten voor verwijdering.

Een asbestdeskundige kan de hoeveelheid asbest in uw woning of gebouw vaststellen tijdens een asbestinventarisatie. Dit gebeurt door het meten van de oppervlakte van alle asbesthoudende materialen. Op basis van deze informatie kan de deskundige een inschatting maken van de kosten voor verwijdering en u adviseren over de beste aanpak.

Belangrijk:

 • Zelfs kleine hoeveelheden asbest kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.
 • Het is daarom belangrijk om alle asbesthoudende materialen in kaart te brengen, ook als het om kleine oppervlaktes gaat.
 • Laat u adviseren door een asbestdeskundige over de beste manier om met asbest om te gaan.

Risico’s van hechtgebonden asbest

Hoewel hechtgebonden asbest minder gevaarlijk is dan niet-hechtgebonden asbest, kunnen de vezels nog steeds vrijkomen bij beschadiging, slijtage of bewerking van het materiaal. Het inademen van deze vezels kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals longkanker, mesothelioom en asbestose.

Hechtgebonden Asbest: Leeftijd

De leeftijd van hechtgebonden asbest is een cruciale factor bij het bepalen van de risico’s en de te nemen maatregelen. Asbest werd veelvuldig gebruikt in bouwmaterialen tot het verbod in 1998. Hierdoor kan de leeftijd van hechtgebonden asbest variëren van enkele jaren tot meer dan 50 jaar.

Waarom is de leeftijd van hechtgebonden asbest belangrijk?

 • Risico op beschadiging: Oudere asbesthoudende materialen zijn vaak brozer en hebben een groter risico op beschadiging, waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen.
 • Verplichting tot verwijdering: In Vlaanderen geldt een asbestverwijderingsplicht voor alle asbestdaken vanaf 2034, ongeacht de staat waarin ze zich bevinden.
 • Waarde van de woning: De aanwezigheid van asbest, vooral in oudere woningen, kan de waarde van een woning negatief beïnvloeden.

Hoe bepaalt u de leeftijd van hechtgebonden asbest?

 • Bouwjaar van de woning: Als uw woning gebouwd is vóór 1998, is de kans groot dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn.
 • Visuele inspectie: Een asbestdeskundige kan vaak aan de hand van het uiterlijk en de staat van het materiaal een inschatting maken van de leeftijd.
 • Documentatie: Soms zijn er bouwplannen of facturen beschikbaar waaruit de leeftijd van het materiaal kan worden afgeleid.
 • Laboratoriumonderzoek: In sommige gevallen kan een monster worden genomen en in een laboratorium worden geanalyseerd om de leeftijd van het asbest te bepalen.

Wat te doen met hechtgebonden asbest van verschillende leeftijden?

 • Jong hechtgebonden asbest: Als het asbest in goede staat is en niet beschadigd, kan het in sommige gevallen blijven zitten. Regelmatige inspectie is dan wel aan te raden.
 • Oud hechtgebonden asbest: Oudere asbesthoudende materialen zijn vaak brozer en hebben een groter risico op beschadiging. Verwijdering of inkapseling kan dan noodzakelijk zijn.
 • Asbest ouder dan 2034: Vanaf 2034 is het in Vlaanderen verplicht om alle asbestdaken te verwijderen, ongeacht de leeftijd of staat.

Verwijdering van hechtgebonden asbest

Het verwijderen van hechtgebonden asbest is specialistisch werk en moet altijd worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Zij beschikken over de juiste kennis, ervaring en beschermingsmiddelen om asbest veilig te verwijderen volgens de wettelijke voorschriften.

hechtgebonden asbest verwijderen

De verwijdering van hechtgebonden asbest is een complex proces dat zorgvuldig moet worden uitgevoerd om de veiligheid van werknemers en omwonenden te waarborgen. Er zijn verschillende methoden om hechtgebonden asbest te verwijderen, elk met zijn eigen voor- en nadelen:

 1. Verwijdering: Dit is de meest grondige methode, waarbij alle asbesthoudende materialen volledig worden verwijderd. Het is de meest effectieve manier om het risico op blootstelling aan asbestvezels te elimineren, maar het is ook de duurste en meest ingrijpende methode.
 2. Inkapseling: Bij inkapseling wordt het asbestmateriaal bedekt met een speciale coating die voorkomt dat asbestvezels vrijkomen. Dit is een goedkopere en minder ingrijpende methode dan verwijdering, maar het is niet altijd mogelijk of geschikt, afhankelijk van de locatie en de staat van het asbest.
 3. Enclosure (insluiting): Bij enclosure wordt een nieuwe constructie gebouwd rond het asbesthoudende materiaal om het te isoleren van de omgeving. Dit is een optie wanneer verwijdering of inkapseling niet mogelijk is, maar het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de constructie luchtdicht is om te voorkomen dat asbestvezels kunnen ontsnappen.

De keuze voor de juiste verwijderingsmethode hangt af van verschillende factoren, zoals:

 • Soort asbestmateriaal: Sommige materialen zijn gemakkelijker te verwijderen dan andere.
 • Locatie van het asbest: Asbest op moeilijk bereikbare plaatsen kan moeilijker te verwijderen zijn.
 • Staat van het asbest: Beschadigd asbest moet altijd worden verwijderd.
 • Budget: Verwijdering is meestal duurder dan inkapseling of enclosure.

Het is belangrijk om te benadrukken dat asbestverwijdering altijd moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Dit zijn bedrijven die beschikken over de juiste kennis, ervaring en beschermingsmiddelen om asbest veilig te verwijderen volgens de wettelijke voorschriften.

Kosten van asbestverwijdering

De kosten van asbestverwijdering zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de hoeveelheid asbest, de locatie van het asbest en de complexiteit van de verwijdering. Gemiddeld liggen de kosten tussen de €30 en €50 per vierkante meter.

hechtgebonden asbest verwijderen prijs

De kosten voor het verwijderen van hechtgebonden asbest kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren. Om een duidelijk beeld te krijgen van de kostenstructuur, is het belangrijk om de verschillende kostenposten te begrijpen:

 • Materiaalkosten: Dit omvat de kosten voor de benodigde materialen voor de asbestverwijdering, zoals beschermende kleding voor de werknemers, afdekmateriaal, afdichtingstapes, veiligheidsmaterialen, verpakkingsmateriaal voor het asbest, en eventuele benodigde gereedschappen en apparatuur.
 • Arbeidskosten: Dit zijn de kosten voor het inhuren van een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Deze kosten omvatten de lonen van de werknemers, de reiskosten en de kosten voor het gebruik van hun gespecialiseerde apparatuur.
 • Overheadkosten: Dit zijn de algemene kosten die het asbestverwijderingsbedrijf maakt, zoals verzekeringen, vergunningen, afvalverwerking en administratiekosten.

Let op: De exacte kosten kunnen variëren afhankelijk van de specifieke situatie, zoals de hoeveelheid asbest, de locatie van het asbest, de complexiteit van de verwijdering en de tarieven van het gekozen bedrijf. Het is daarom raadzaam om altijd offertes aan te vragen bij meerdere bedrijven om een goede prijsvergelijking te kunnen maken.

Tip: Informeer bij uw gemeente of er subsidies beschikbaar zijn voor het verwijderen van asbest. Dit kan de kosten aanzienlijk verlagen.

Kostenoverzicht Asbestverwijdering (richtprijzen incl. btw)

Kostenpost Bedrag (in euro’s)
Materiaalkosten (veiligheidsmaterialen, afdekmateriaal, etc.) €50 – €150
Arbeidskosten (per uur) €40 – €60
Afvoerkosten (per m3 asbesthoudend afval) €200 – €300
Toeslag voor moeilijk bereikbare plaatsen €5 – €15 per m²
Eventuele bijkomende kosten (steiger, reiniging) Variabel

Voorbeeld:

Verwijdering van 10m² hechtgebonden asbest op een eenvoudig bereikbare locatie:

 • Materiaalkosten: €100
 • Arbeidskosten (geschatte duur 1 dag): €320 – €480
 • Afvoerkosten (geschatte hoeveelheid 0,5 m3): €100 – €150
 • Totaal: €520 – €730

Let op: Dit zijn slechts richtprijzen. De exacte kosten kunnen variëren afhankelijk van de specifieke situatie en het gekozen asbestverwijderingsbedrijf. Vraag altijd meerdere offertes op voor een accurate prijsopgave.

Alternatieven voor verwijdering

In sommige gevallen is het mogelijk om hechtgebonden asbest te laten inkapselen in plaats van te verwijderen. Inkapseling is een techniek waarbij het asbest wordt bedekt met een speciale coating, waardoor de vezels niet meer kunnen vrijkomen. Dit is echter niet altijd mogelijk en de keuze voor inkapseling of verwijdering moet worden gemaakt door een asbestdeskundige.

Conclusie

Hechtgebonden asbest is een potentieel gevaarlijke stof die bij beschadiging of verwering gezondheidsrisico’s kan opleveren. Als u vermoedt dat er hechtgebonden asbest in uw woning of gebouw aanwezig is, neem dan contact op met een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf voor advies en een veilige verwijdering.