Asbestcement: Herkennen, verwijderen en toepassingen

Asbestcement, een bouwmateriaal dat decennialang werd geprezen om zijn duurzaamheid en brandwerendheid, is nu een synoniem voor gezondheidsrisico’s en een uitdaging voor huiseigenaren en bouwprofessionals. Dit materiaal, dat asbestvezels bevat, werd veelvuldig gebruikt in woningen en gebouwen tot het verbod in 1998. In dit artikel duiken we in de wereld van asbestcement, de gevaren, de toepassingen en de noodzaak van veilige verwijdering.

Wat is asbestcement?

Asbestcement is een composietmateriaal dat bestaat uit cement, asbestvezels en water. De asbestvezels versterkten het cement, waardoor het materiaal sterk, duurzaam en bestand was tegen vuur en weersinvloeden. Dit maakte asbestcement populair voor diverse toepassingen in de bouw, zoals dakbedekking, gevelbekleding, leidingen en zelfs bloembakken.

Gevaren van asbestcement:

Het gevaar van asbestcement schuilt in de microscopisch kleine asbestvezels die vrijkomen bij beschadiging, verwering of bewerking van het materiaal. Het inademen van deze vezels kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals asbestose (een longziekte), longkanker en mesothelioom (een zeldzame vorm van kanker).

Toepassingen van asbestcement:

Asbestcement werd in het verleden veelvuldig gebruikt voor:

 • Dakbedekking: Golfplaten, leien, dakgoten
 • Gevelbekleding: Platen, gevelpanelen, vensterbanken
 • Leidingen: Waterleidingen, rioleringsbuizen, ventilatiekanalen
 • Vloeren: Vinylzeil, asbesthoudende lijm onder vloertegels
 • Plafonds en wanden: Asbestcementplaten werden ook gebruikt voor plafonds en binnenwanden, vooral in vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.
 • Andere toepassingen: Bloempotten, bloembakken, afvoergoten, schoorsteenpijpen

Toepassingen van asbestcement rondom het huis:

 • Bloempotten en bloembakken: Asbestcement was een populair materiaal voor bloempotten en bloembakken vanwege zijn duurzaamheid en weerbestendigheid.
 • Tuinhuisjes en schuren: Asbestcement golfplaten werden vaak gebruikt voor de bouw van tuinhuisjes, schuren en carports.
 • Andere toepassingen: Asbestcement werd ook gebruikt voor afvoergoten, vensterbanken, schoorsteenpijpen en zelfs isolatiemateriaal.

Herkennen van asbestcement:

Asbestcement is vaak te herkennen aan zijn vezelachtige structuur en grijze of witte kleur. Soms is er een merknaam of code zichtbaar op het materiaal. Twijfel je of een materiaal asbest bevat? Laat het dan altijd testen door een erkend asbestlaboratorium.

 • Vezelachtige structuur: Asbestcement heeft een karakteristieke vezelachtige structuur die zichtbaar is op het oppervlak. Dit komt door de asbestvezels die in het cement zijn verwerkt.
 • Grijze of witte kleur: Asbestcement heeft meestal een grijze of witte kleur, hoewel het ook in andere kleuren kan voorkomen, afhankelijk van de toegevoegde pigmenten.
 • Golvende of vlakke platen: Asbestcement werd vaak gebruikt voor golfplaten, maar ook voor vlakke platen, buizen en andere toepassingen.
 • Merknamen en codes: Sommige asbestcementproducten hebben een merknaam of code die kan helpen bij de identificatie. Voorbeelden zijn Eternit, Eterplan, Asbestona en de code NT.

Productcodes en merknamen:

Let op de volgende productcodes en merknamen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van asbest:

 • NT: Deze code staat voor “New Technology” en werd gebruikt voor asbestcementproducten die na 1980 werden geproduceerd. Hoewel deze producten minder asbest bevatten dan oudere materialen, is het toch belangrijk om ze met voorzichtigheid te behandelen.
 • Eternit: Eternit is een bekend merk dat asbestcementproducten heeft geproduceerd.
 • Eterplan: Dit is een ander merk dat asbestcementplaten heeft geproduceerd.
 • Asbestona: Dit merk werd gebruikt voor asbestcement buizen en platen.

Veilig omgaan met asbestcement:

 • Verwijder nooit zelf asbestcement! Dit is specialistisch werk dat alleen mag worden uitgevoerd door gecertificeerde asbestverwijderaars.
 • Raak asbestcement niet aan: Vermijd contact met asbestcement en laat kinderen er niet mee spelen.
 • Laat beschadigd asbestcement direct verwijderen: Als asbestcement beschadigd is, kunnen asbestvezels vrijkomen. Laat het daarom zo snel mogelijk verwijderen door een professional.

Wat te doen als je asbestcement in je woning hebt?

Als je vermoedt dat er asbestcement aanwezig is in of rondom je huis, is het belangrijk om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een erkend bedrijf. Zij kunnen de asbesthoudende materialen identificeren en adviseren over de beste manier om ze te verwijderen of te beheren.

Asbestcement Verwijderen

Asbestcement, een bouwmateriaal dat ooit veelvuldig werd gebruikt vanwege zijn sterkte en duurzaamheid, is nu een gekend gezondheidsrisico. Het bevat asbestvezels die bij beschadiging of verwering kunnen vrijkomen en ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Daarom is het van cruciaal belang om asbestcement op een veilige en verantwoorde manier te verwijderen.

Wettelijke eisen:

Het verwijderen van asbestcement is in België aan strenge regels gebonden. Alleen gecertificeerde asbestverwijderaars mogen asbest verwijderen. Zij beschikken over de juiste kennis, ervaring en beschermingsmiddelen om de werkzaamheden veilig uit te voeren.

Stappen bij het verwijderen van asbestcement:

 1. Asbestinventarisatie: Een erkend asbestdeskundige voert een inventarisatie uit om de aanwezigheid en de hoeveelheid asbestcement vast te stellen.
 2. Meldingsplicht: Voorafgaand aan de verwijdering moet een melding worden gedaan bij de bevoegde overheidsinstantie.
 3. Werkplan: Er wordt een werkplan opgesteld waarin de veiligheidsmaatregelen en de verwijderingsmethode worden beschreven.
 4. Veiligheidsmaatregelen: De omgeving wordt afgeschermd en er worden speciale beschermingsmiddelen gebruikt om de verspreiding van asbestvezels te voorkomen.
 5. Verwijdering: Het asbestcement wordt zorgvuldig verwijderd en verpakt in speciale zakken.
 6. Afvoer: Het asbest wordt afgevoerd naar een erkende stortplaats voor gevaarlijk afval.
 7. Luchtmetingen: Na de verwijdering worden luchtmetingen uitgevoerd om te controleren of er geen asbestvezels meer in de lucht aanwezig zijn.
 8. Eindschoonmaak: De werkplek wordt grondig gereinigd om eventuele achtergebleven asbestvezels te verwijderen.

Zelf doen of uitbesteden?

Het verwijderen van asbestcement is een specialistische klus die je nooit zelf mag uitvoeren. Schakel altijd een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in om de veiligheid van jezelf en anderen te garanderen.

Soortelijk gewicht van asbestcement

Het soortelijk gewicht van asbestcement varieert afhankelijk van de samenstelling en het type product. Gemiddeld ligt het soortelijk gewicht van asbestcement tussen de 1600 en 2000 kg/m³. Dit betekent dat een kubieke meter asbestcement tussen de 1600 en 2000 kilogram weegt.

Conclusie:

Asbestcement is een gevaarlijk materiaal dat nog steeds aanwezig is in veel woningen en gebouwen. Het is belangrijk om je bewust te zijn van de risico’s en asbestverdachte materialen te laten testen en verwijderen door een erkend bedrijf. Zo bescherm je jezelf, je gezin en het milieu tegen de schadelijke effecten van asbest.