Gezondheidsrisico’s van asbest: Bescherm uzelf en uw omgeving

Asbest is een vezelachtig mineraal met unieke eigenschappen die het in het verleden een populair materiaal maakten voor een breed scala aan toepassingen. Echter, de gevaren voor de gezondheid die gepaard gaan met blootstelling aan asbestvezels werden pas in de 20e eeuw volledig duidelijk. In dit artikel bespreken we de belangrijkste gezondheidsrisico’s van asbest.

Hoe komt u in contact met asbest?

Blootstelling aan asbest kan op verschillende manieren plaatsvinden:

 • Inhalatie van asbestvezels: Dit is de meest voorkomende manier waarop mensen in contact komen met asbest. Asbestvezels kunnen in de lucht zweven door het verstoren van asbesthoudende materialen, zoals tijdens renovaties, sloopwerkzaamheden of bij brand.
 • Inname van asbestvezels: Dit kan gebeuren door het inademen van met asbest verontreinigd stof of door het consumeren van besmet voedsel of water.
 • Huidcontact: Huidcontact met asbesthoudende materialen kan leiden tot irritatie en ontsteking van de huid.

Gezondheidsrisico’s en symptonen van asbest:

Blootstelling aan asbestvezels kan leiden tot verschillende ernstige gezondheidsproblemen, waaronder:

 • Longkanker: Asbest is de belangrijkste oorzaak van longkanker bij niet-rokers. Het risico op longkanker neemt toe met de mate en duur van de blootstelling aan asbest.
 • Mesothelioom: Mesothelioom is een zeldzame vorm van kanker die zich ontwikkelt in het vlies dat de longen en buikholte bekleedt. Mesothelioom wordt bijna uitsluitend veroorzaakt door blootstelling aan asbest.
 • Asbestose: Asbestose is een chronische longziekte die wordt veroorzaakt door inademing van asbestvezels. Symptomen van asbestose zijn kortademigheid, hoesten en pijn op de borst.

1. Longaandoeningen:

 • Asbestose:
  • Chronische longziekte die gekenmerkt wordt door kortademigheid, hoesten, pijn op de borst en vermoeidheid.
  • Ontwikkelt zich meestal pas na 10 tot 40 jaar blootstelling aan asbest.
  • Kan leiden tot hartfalen en longkanker.
 • Pleuraal plaques:
  • Verdikkingen van het borstvlies, het membraan dat de longen omringt.
  • Veroorzaken meestal geen symptomen, maar kunnen in sommige gevallen pijn op de borst of kortademigheid veroorzaken.
  • Zijn een eerste waarschuwingssignaal voor blootstelling aan asbest.
 • Longkanker:
  • Asbest is een van de belangrijkste oorzaken van longkanker, na roken.
  • Het risico op longkanker is veel hoger bij mensen die aan asbest zijn blootgesteld en ook roken.
  • Symptomen van longkanker zijn onder andere hoesten met bloed, kortademigheid, pijn op de borst en onverklaarbaar gewichtsverlies.

2. Andere aandoeningen:

 • Mesothelioom:
  • Zeldzame vorm van kanker die zich ontwikkelt in het vlies dat de longen, borst en buikholte bekleedt.
  • Heeft een lange incubatietijd, vaak 30 tot 50 jaar na blootstelling aan asbest.
  • Is een agressieve kanker met een slechte prognose.
 • Aandoeningen van het immuunsysteem:
  • Asbest kan het immuunsysteem verzwakken, waardoor u vatbaarder wordt voor infecties en andere ziekten.
 • Maag- en darmkanker:
  • Blootstelling aan asbest is geassocieerd met een verhoogd risico op maag- en darmkanker.
 • Larynxkanker:
  • Asbest kan het risico op larynxkanker, kanker van de keel, verhogen.
 • Eierstokkanker:
  • Blootstelling aan asbest is mogelijk een risicofactor voor eierstokkanker bij vrouwen.

Naast de genoemde symptomen, kan blootstelling aan asbest ook leiden tot andere klachten, zoals:

 • Vermoeidheid
 • Verzwakte spieren
 • Tintelingen of gevoelloosheid in de handen en voeten
 • Gewichtsverlies
 • Koorts
 • Nachtzweten

Het is belangrijk om te weten dat de symptomen van asbestgerelateerde aandoeningen zich pas vele jaren na blootstelling kunnen manifesteren. Dit maakt het moeilijk om de oorzaak van de klachten te diagnosticeren.

Heeft u in het verleden gewerkt met asbest of bent u anderszins blootgesteld geweest aan asbestvezels? Dan is het belangrijk om uw arts te raadplegen voor een onderzoek naar asbestgerelateerde aandoeningen.

Voorkomen is beter dan genezen. Als u in een gebouw woont of werkt dat mogelijk asbest bevat, is het raadzaam om een asbestonderzoek te laten uitvoeren door een gecertificeerde expert. Zo kunt u tijdig de nodige maatregelen nemen om verdere blootstelling aan asbest te voorkomen.

Andere gezondheidsrisico’s:

Naast longkanker, mesothelioom en asbestose, kan blootstelling aan asbest ook leiden tot andere gezondheidsproblemen, zoals:

 • Pleuraziekte: Ontsteking van het vlies dat de longen bekleedt.
 • Pericarditis: Ontsteking van het vlies dat het hart bekleedt.
 • Goedaardige longtumoren: Goedaardige tumoren die zich in de longen kunnen ontwikkelen.

Bescherm uzelf tegen asbest:

Het is belangrijk om uzelf te beschermen tegen blootstelling aan asbest. U kunt dit doen door:

 • Vermijd het verstoren van asbesthoudende materialen: Als u vermoedt dat er asbest in uw woning of gebouw aanwezig is, raadpleeg dan een erkende asbestdeskundige voor een inspectie.
 • Draag beschermende kleding en uitrusting: Als u toch met asbesthoudende materialen moet werken, draag dan een stofmasker, handschoenen en overalls om te voorkomen dat u asbestvezels inademt of op uw huid krijgt.
 • Zoek medisch advies: Als u denkt dat u bent blootgesteld aan asbest, is het belangrijk om medisch advies in te winnen, zelfs als u geen symptomen heeft.

Conclusie:

Asbest is een gevaarlijk materiaal dat ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Door de risico’s te kennen en uzelf te beschermen tegen blootstelling, kunt u uzelf, uw gezin en uw omgeving gezond houden. Neem vandaag nog contact op met Asbest Verwijderen JK voor het verwijderen van asbest in en rond je woning.