Regelgeving rondom asbest in Vlaanderen: Een overzicht

In Vlaanderen is er een strenge regelgeving van kracht om de risico’s van asbest te beperken en de gezondheid van de burgers te beschermen. De wetgeving rond asbest omvat verschillende aspecten, waaronder:

1. Verbod op het gebruik van asbest:

  • Sinds 2001 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken in Vlaanderen.
  • Dit verbod geldt voor alle toepassingen van asbest, met uitzondering van enkele zeer specifieke en gecontroleerde situaties.

2. Inventarisatieplicht:

3. Beheer en verwijdering van asbest:

  • Asbesthoudende materialen die in goede staat zijn en zich op een niet-stoorende plaats bevinden, mogen in situ blijven.
  • Echter, asbesthoudende materialen die beschadigd zijn, of die zich op een storende plaats bevinden, moeten op een veilige manier verwijderd worden.
  • De verwijdering van asbest mag enkel uitgevoerd worden door een erkende asbestsaneringsfirma.

4. Informatieplicht:

  • De werkgever heeft de plicht om zijn werknemers te informeren over de risico’s van asbest en de wettelijke voorschriften inzake asbest.
  • Werknemers die met asbest werken, moeten een opleiding asbestveilig werken volgen en de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

5. Controle en handhaving:

  • De Vlaamse Overheid controleert of de asbestregelgeving wordt nageleefd.
  • Overtredingen van de asbestregelgeving kunnen leiden tot boetes en andere sancties.

Conclusie:

De regelgeving rondom asbest in Vlaanderen is er om de gezondheid van de burgers te beschermen tegen de gevaren van asbest. Door de wetgeving te kennen en te respecteren, kunt u uzelf en uw omgeving veiliger maken.