Asbest Verwijderen Alken: Stappenplan, Kosten & Tips

Asbest is een gevaarlijk materiaal dat tot ernstige gezondheidsproblemen kan leiden wanneer het wordt ingeademd. In België is het gebruik van asbest sinds 2001 verboden, en is het verplicht om asbest te verwijderen wanneer het in slechte staat is of wanneer er renovaties worden uitgevoerd.

In Alken zijn er gespecialiseerde bedrijven die asbestverwijdering op een veilige en correcte manier uitvoeren. Om u te helpen bij dit proces, hebben we een uitgebreide gids samengesteld met stappen, kosten en nuttige tips.

asbest verwijderen alken

Stappenplan voor het verwijderen van asbest in Alken:

 • Asbestinventaris: Laat een erkende asbestdeskundige een inventaris opmaken van alle asbestmaterialen in uw woning of gebouw. Dit is wettelijk verplicht en zorgt ervoor dat u weet waar zich asbest bevindt en in welke staat het materiaal is.
 • Asbestverwijderingsdeskundige: Schakel een erkende asbestverwijderingsdeskundige in om het asbest te verwijderen. Deze deskundige beschikt over de nodige kennis, ervaring en vergunningen om de werkzaamheden op een veilige en correcte manier uit te voeren.
 • Veiligheidsmaatregelen: De asbestverwijderingsdeskundige zal alle nodige veiligheidsmaatregelen nemen om uzelf, uw buren en de omgeving te beschermen tijdens de werkzaamheden. Dit kan betekenen dat er een asbestluchtdichte zone wordt gecreëerd en dat er speciale kleding en beschermingsmiddelen worden gedragen.
 • Verwijdering van asbest: Het asbestmateriaal wordt op een veilige manier verwijderd en afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie.
 • Reiniging: Na de verwijdering van het asbest, wordt de werkplek grondig gereinigd om alle asbestresten te verwijderen.
 • Controlemeting: Na de reiniging wordt er een controlemeting uitgevoerd om te controleren of er nog asbestvezels in de lucht aanwezig zijn.
 • Administratie: De asbestverwijderingsdeskundige zal u alle nodige documenten bezorgen, zoals een asbestattest en een afvalverwerkingscertificaat.

asbest laten verwijderen alken

Kosten voor het verwijderen van asbest in Alken:

De kosten voor het verwijderen van asbest in Alken variëren sterk afhankelijk van verschillende factoren:

 • Hoeveelheid asbest: Hoe meer asbest er moet worden verwijderd, hoe hoger de kosten.
 • Type asbest: De kosten voor het verwijderen van hechtgebonden asbest (zoals dakleien) zijn doorgaans hoger dan voor losgebonden asbest (zoals isolatie).
 • Locatie van het asbest: Asbest dat zich op moeilijk bereikbare plaatsen bevindt, zoals op daken of in spouwmuren, is duurder om te verwijderen.
 • Nodige werkzaamheden: Extra werkzaamheden, zoals het afsluiten van de werkplek of het stutten van muren, verhogen de kosten.
 • Tarief van de asbestverwijderingsdeskundige: Verschillende asbestverwijderingsdeskundigen hanteren verschillende tarieven.

Gemiddelde kosten:

 • Kleine klus (tot 10 m²): €500 – €1.500
 • Gemiddelde klus (10 – 50 m²): €1.500 – €3.500
 • Grote klus (meer dan 50 m²): €3.500 – €10.000

Tips om te besparen op het verwijderen van asbest in Alken:

 • Vraag offertes aan bij meerdere asbestverwijderingsdeskundigen.
 • Vergelijk de prijzen en diensten van verschillende bedrijven.
 • Overweeg om subsidies aan te vragen: De Vlaamse overheid biedt subsidies aan voor de verwijdering van asbest.
 • Doe zelf kleine klusjes: Indien u handig bent en dit veilig kan, kunt u besparen op arbeidskosten door kleine klusjes zoals het afschermen van de werkplek of het verwijderen van losliggend asbest zelf te doen.
 • Kies voor een erkend bedrijf: Zorg ervoor dat u kiest voor een erkend asbestverwijderingsdeskundige die beschikt over de nodige vergunningen en verzekeringen.

Belangrijke aandachtspunten bij asbestverwijdering in Alken:

 • Verwijder nooit zelf asbest: Asbestverwijdering is een complexe en gevaarlijke klus die enkel door een erkende asbestverwijderingsdeskundige mag worden uitgevoerd. Zelf asbest verwijderen kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.
 • Schakel een erkende asbestdeskundige in: Zorg ervoor dat u kiest voor een erkende asbestdeskundige die beschikt over de nodige vergunningen en verzekeringen. U kunt een lijst van erkende asbestdeskundigen in Alken vinden op de website van de Vlaamse overheid.
 • Vraag om een schriftelijke offerte: Vraag voordat u met een asbestverwijderingsdeskundige in zee gaat om een schriftelijke offerte met alle kostenposten en de garantievoorwaarden.
 • Controleer of de asbestverwijderingsdeskundige verzekerd is: Zorg ervoor dat de asbestverwijderingsdeskundige beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering en een verzekering voor beroepsrisico’s.
 • Informeer naar de werkwijze: Vraag de asbestverwijderingsdeskundige hoe hij te werk gaat en welke veiligheidsmaatregelen er zullen worden genomen.
 • Wees aanwezig tijdens de werkzaamheden: Het is belangrijk dat u aanwezig bent tijdens de werkzaamheden om te controleren of alles op een veilige en correcte manier verloopt.
 • Doe aangifte van de asbestverwijdering: Na de verwijdering van het asbest, moet u de werkzaamheden aangifte doen bij de afvalstoffenbeheerder van uw gemeente.

Asbest Verwijderen firma’s in Alken

 • Asbest Verwijderen JK
 • Perfect Finish Asbestverwijdering
 • Aerbo-Aannemingen
 • Asbitech bvba
 • Renovatie Meesters
 • Cleanforce NV

firma asbest laten verwijderen alken

Conclusie:

Het verwijderen van asbest is een belangrijke stap om uw gezondheid en de veiligheid van uw omgeving te beschermen. Door te informeren, te vergelijken en een erkende asbestverwijderingsdeskundige in te schakelen, kunt u dit proces op een veilige en correcte manier laten verlopen. Vergeet niet om alle wettelijke procedures te volgen en de nodige documenten te bewaren.